لینک های دسترسی

Breaking News

سگرت برقی، راه ترک سگرت نیست


استفاده از سگرت برقی نیز اطرافیان را متضرر ساخته می تواند.

سازمان جهانی صحت می گوید که سگرت های برقی، همانگونه که به گونۀ وسیعی برای رهایی از دود کردن سگرت مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند تهدیدات صحی را نیز در پی داشته باشد.

این ادارۀ صحی سازمان ملل خواهان وضع مقررات جهانی شده تا مردم را از تاثیرات مضر احتمالی "آن محصول آزمایش ناشده" محافظت کنند.

دوگلاس بتچر، رئیس جلوگیری از امراض غیرساری سازمان جهانی صحت می گوید که مقررات مردم را از استفادۀ بیشتر سگرت های برقی بازداشته و در عین زمان خطرات احتمالی صحی را کاهش می دهد.

آقای بتچر می گوید که گزارش سازمان جهانی صحت به گونۀ خلاصه نشان می دهد که سگرت های برقی و وسایل مشابه آن صحت انسان ها را تهدید می کند.

به گفتۀ دوگلاس بتچر، شواهد نشان می دهد "در عین زمانیکه سگرت های برقی در مقایسه با سگرت های معمولی کمتر زهری می باشد، استفاده از سگرت برقی به صحت نوجوانان و جنین موجود در رحم مادران باردار مضر تمام می شود."

آقای بتچر می افزاید که سگرت برقی، معروض شدن افرادی را که به سگرت عادت ندارند نیز افزایش می دهد.

سگرت برقی در منازل و دفاتر

ادارۀ صحی سازمان ملل گام های قانونی را پیشنهاد می کند تا با عملی شدن آن استفاده از سگرت های برقی را در داخل منازل، دفاتر و ملۀ عام خاتمه بخشد.

گزارش تازۀ سازمان جهانی صحت می گوید، شواهد نشان می دهد که ایروزول موجود در سگرت برقی که وارد سیستم تنفسی می گردد، تنها بخار آب نبوده بلکه حاوی بعضی مواد زهری، نیکوتین دار و عناصر است که می تواند به صحت مضر تمام شود.

این سگرت ها نسل جوان و جنین موجود در رحم مادر را آسیب می رساند
این سگرت ها نسل جوان و جنین موجود در رحم مادر را آسیب می رساند

سازمان جهانی صحت خواهان وضع محدودیت ها بر اعلانات تجارتی سگرت های برقی، ترویج و تمویل آن شده تا این اطمینان حاصل شود که نسل جوان، افراد را که به دود کردن سگرت عادت ندارند و آنعده انسان های را که در حال حاضر از نیکوتین استفاده نمی کنند، هدف قرار نمی دهد.

گزارش ادارۀ صحی سازمان ملل اذعان می دارد که شواهد کافی در دست نیست تا به این نتیجه به دست آید که سگرت های برقی می تواند در ترک سگرت کمک کند.

آن سازمان پیشنهاد می کند، کسانی که سگرت دود می کنند، تشویق شوند تا سگرت را ترک کنند و با استفاده از ترکیبات که موثریت آن از پیش ثابت شده است، اعتیاد به نیکوتین را رها کنند.

طعم سگرت های برقی

داکتر بتچر هشدار می دهد که آزمایش و استفاده از سگرت برقی به سرعت سرسام آوری در میان افراد عام افزایش یافته و تخمین می شود که رقم استفاده کنندگان سگرت برقی در فاصلۀ سال های ۲۰۰۸-۲۰۱۲ دو برابر شده است.

آقای بتچر می گوید"سگرت های برقی اکنون با تقریباً هشت هزار طعم مختلف همانند طعم توت زمینی، شیر و یا هم ناک، به بازار عرضه شده است."

داکتر دوگلاس به این باور است که در نهایت "این نگرانی ایجاد شده که استفاده از سگرت برقی، راه را برای مبتلا شدن به نیکوتین و در نهایت دود کردن سگرت به ویژه در نزد نوجوانان باز کند.

به خاطر پاسخگویی به این نگرانی ها، دوگلاس بتچر می گوید "مقررات در گزارش درج شده که شامل منع تولید سگرت برقی با طعم میوه، چاکلیت و مزۀ نوشابه های الکهولی تا زمانی می باشد که ثابت شود استفاده از آن برای اطفال و مشاهده کننده گان جلب توجه نمی کند."

گزارش سازمان جهانی صحت حاکی است که صنعت سگرت های برقی در سال ۲۰۰۵ تنها یک تولید کننده در چین داشت اما اکنون به ارزش ۳ میلیارد دالر امریکایی با ۴۶۶ نوع در بازار قابل دسترس می باشد.

این گزارش در بارۀ صنعت تنباکو ابراز نگرانی کرده گفته که در حال حاضر تولیدات سگرت برقی، در پی سهام بیشتری - در مقایسه با گذشته - در بازار جهانی می باشد.

گزارش: لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا

ترجمه: قدیر مشرف، واشنگتن

XS
SM
MD
LG