لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان نشست تاپی را میزبانی می کند


بحثها در مورد پروژۀ تاپی از ۲۰۰۲ به اینسو جریان دارد

وزارت معادن و پطرولیم افغانستان خبر داد که فردا نشست تاپی در اسلام آباد، میان نمایندگان کشور های ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند برگزار خواهد شد. در نشست های تاپی در مورد پروژۀ لولۀ انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند بحث می شود.

محمد رفیع رفیق صدیقی، سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم گفت نشست اسلام آباد در مورد تطبیق عملی پروژۀ تاپی "تصامیم سرنوشت ساز و مهم" خواهد گرفت.

آقای صدیقی گفت که انتظار می رود در این نشست در مورد اعطای قرارداد تطبیق این پروژه توسط شرکت توتال فرانسه نیز فیصله صورت گیرد. به گفتۀ صدیقی در اصول، شرکت توتال برندۀ داوطلبی پروژۀ تاپی شده است.

در چارچوب پروژۀ تاپی، شماری از قراردادهای دوجانبه میان کشور ها نیز صورت گرفته است. از جمله ترکمنستان توافق کرده است که برای مدت ۳۰سال گاز مورد نیاز افغانستان را فراهم کند.

نشست ها در مورد پروژۀ تاپی از سال ۲۰۰۲ به اینسو جریان دارد، اما کار عملی آن که برای افغانستان اهمیت ویژۀ اقتصادی دارد، تا هنوز آغاز نشده است.

تا کنون مقام های چهار کشور ۳۵ بار برای بحث در مورد پروژۀ تاپی نشست داشته اند که از آن جمله ۱۸ نشست میان مقام های با صلاحیت و ارشد حکومات بوده است.

انکشاف دیگر

از سوی دیگر بانک انکشاف آسیایی امروز قرارداد کمک بلاعوض ۱۳۰ میلیون دالری را با وزارت مالیۀ افغانستان امضا کرد، بخش زیاد این پول در بخش سرک سازی مصرف خواهد شد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ افغانستان که بر این مساعدت ۱۶ میلیون دالر از بودجۀ دولت افغانستان نیز اضافه شده و در چهار پروژۀ عمده به مصرف خواهد رسید.

به گفتۀ آقای حکیمی برعلاوۀ پروژۀ سرک سازی بهارک – اشکاشم، سه پروژۀ دیگر – تقویت زیربناهای دهات، ظرفیت سازی ادارۀ خط آهن و سهولتهای ترانزیت منطقه یی- نیز از این پول تمویل خواهد شد.

اعمار سرک میان ولسوالی های بهارک و اشکاشم بدخشتان که ۱۰۸ کیلومتر طول دارد، عمده ترین پروژۀ است که بخش زیاد مساعدت اخیر بانک انکشاف آسیایی در آن مصرف خواهد شد.

XS
SM
MD
LG