لینک های دسترسی

Breaking News

حضور گستردۀ طالبان در دروازۀ پوهنتون‌های دولتی و خصوصی؛ از ورود دختران جلوگیری شد


جلوگیری طالبان از ورود دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها در سراسر افغانستان
جلوگیری طالبان از ورود دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها در سراسر افغانستان

یک روز پس از تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان مبنی بر تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، افراد طالبان صبح روز چهارشنبه ۲۱ دسمبر (۳۰ قوس) در عقب دروازه‌های پوهنتون‌ها حضور یافته و مانع ورود دختران به این نهادها شدند.

دآنش آموزان با وجود اعلام تعلیق تحصیلات عالی تلاش کردند به صنوف درسی حاضر شوند، اما با ممانعت طالبان مواجه شدند.

زهرا، (نام مستعار) یکی از دانشجویان پوهنتون کابل به صدای امریکا گفت: "از بسته‌کردن دروازه‌های دانشگاه‌ها صبح وقت خبر شدم، اما وقتی به نزدیک دانشگاه رسیدم، تعداد زیادی از طالبان آمده بودند و مانع تمامی دختران به داخل دانشگاه شدند. شمار شان بسیار زیاد بود، آنان بسیار برخورد خشن با محصلین داشتند."

این دانشجوی پوهنتون کابل با انتقاد از تصمیم تازۀ رهبری طالبان گفت که در آخرین روزهای سمستر خزانی شان قرار داشتند و تنها امتحان دو مضمون‌ شان باقی مانده بود.

طالبان همچنان مانع دانشجویان دختر در پوهنتون‌های خصوصی شده و حتا دروازه‌های بسیاری پوهنتون‌ها را قفل کرده اند.

فاطمه (نام مستعار) دانشجوی یکی از پوهنتون خصوصی شهر کابل به صدای امریکا گفت: "طالبان هیچ‌کسی را به داخل پوهنتون اجازه ندادند و کسانی که پیش از طالبان داخل شده بودند، آنها را هم از پوهنتون بیرون کردند. از برخی محصلین امروز آخرین امتحان شان بود، آنها را هم بیرون کردند."

فاطمه افزود که بسیاری دختران ساعت‌ها در عقب دروازۀ پوهنتون شان مانده و اشک می‌ریختند: "طالبان حتی دل شان هم به گریان‌ دختران نمی‌سوخت و کاملاً بی‌تفاوت بودند. دخترانی که می‌گفتند امتحان‌های ما مانده، [طالبان] برای شان می‌گفتند که امتحان چیست؟"

طالبان همچنان صبح امروز به پوهنتون خصوصی سلام در مربوطات حوزۀ چهارم امنیتی شهر کابل هجوم برده و بسیاری دختران را از صنف‌ها بیرون کردند.

برخی از دانشجویان دختر در این پوهنتون خصوصی به صدای امریکا گفتند که امروز آخرین روز امتحان شان بود و اما طالبان اجازه نداند تا آنان سمستر خزانی را به پایان برسانند.

یکی از دانشجویان دختر که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، گفت: "[با هجوم طالبان] به داخل پوهنتون هرج و مرج برپا شد و بسیاری دختران در صنف‌ها و دهلیز‌ها گریان می‌کردند. استادان و مسوولین پوهنتون سلام ما را از طریق دروازه‌های عقبی ساختمان پوهنتون بیرون کردند."

گفته می‌شود که طالبان بخش اناث پوهنتون خصوصی سلام را "مهرلاک" کرده و شماری از مسوولان و استادان آن را با خود برده اند.

پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این گروه مانع بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران افغان شد، اما دانشجویان دختر تا حالا اجازه داشتند که برای ادامۀ دروس شان به پوهنتون‌های خصوصی و حکومتی بروند.

این اقدام طالبان واکنش‌ها و محکومیت‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به دنبال داشته است.

ممنوعیت بر حق تحصیل دختران از سوی طالبان در حالی وضع می‌شود که کمتر از سه ماه پیش، هزاران زن و دختر افغان در امتحان کانکور تحصیلات عالی شرکت کردند و چند روز پیش امتحانات نهایی صنف دوازدهم از هزاران دختر افغان در یک روز اخذ شد.

در آغاز دروس پوهنتون‌ها در زیر سایۀ حکومت طالبان به پوهنتون‌ها دستور داده شده بود تا هنگام تدریس میان دانشجویان پسر و دختر پرده کشیده شود. طالبان همچنان به پوهنتون‌ها دستور داده بودند تا دانشجویان دختر و پسر را در روزهای متفاوت هفته تدریس کنند.

افزون بر وضع محدودیت بر آموزش دختران و زنان، حکومت طالبان محدودیت‌های دیگری را در عرصه‌های زندگی اجتماعی بر زنان وضع کرده و در چند هفتۀ اخیر زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی، تمرین در کلب‌های ورزشی و رفتن به حمام‌های عمومی منع کردند.

XS
SM
MD
LG