لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت خانواده‌ام موجب شد تا پروسهٔ درمان آسان‌تر بگذرد- معتاد


معتاد تحت درمان

سید حسین که در یکی از مراکز ترک اعتیاد در کابل تحت درمان قرار دارد، می گوید که اعتماد و حمایت خانواده‌اش موجب شده تا پروسه ترک مواد مخدر و درمان آسان تر پیش برود. او احساس می کند که اکنون مورد اعتماد اعضای خانواده اش قرار گرفته است.

سید حسین باشنده اصلی ولایت غزنی و اکنون در یکی از مراکز ترک در شهر کابل به هدف تداوی و ترک اعتیاد مواد مخدر بستر شده است.

او با قدردانی از رفتار حمایتی اعضای خانواده‌اش و تاثیرات مثبت آن برای تشویق به درمان به صدای امریکا گفت: "خدا را شکر حالی همه زندگی‌ام دردستم است. از زن و بچه هایم راضی استم از این پیش نه فامیلم نه برادرم، زنم، نه خواهر وهیچکس مرا تحویل نمی گرفت. همه می‌ترسیدند که من چیزی را برای خرج مواد مخدر دزدی نکنم."

سید حسین با استقبال از چگونگی درمان در این مرکز گفت که تمرکز بیشتر بر بهبود روان آنان صورت می گیرد تا معتادان از وابستگی ذهنی به استعمال مواد مخدر رهایی پیدا کنند.

به گفته او، مسوولان این مرکز افرادی اند که در گذشته معتاد بوده و با روش‌های ترک اعتیاد آشنا استند.

او پروسه درمان خود را اینگونه تشریح کرد: " در سه روز اول به معتادان دوا داده می‌شود و پس از آن گپ درمانی و آب درمانی است."

سید حسین که در ایران معتاد به مواد مخدر شده از حکومت طالبان می خواهد که با فراهم سازی زمینه های کار در کشور، از مهاجرت های اقتصادی جوانان پیشگیری کند.

XS
SM
MD
LG