لینک های دسترسی

Breaking News

ستره محکمۀ امریکا در مورد ارایۀ اسناد مالی ترمپ فیصله میکند


با آغاز سال ٢٠٢٠ میلادی، انتظار میرود که ستره محکمۀ ایالات متحده در مورد حداقل سه قضیۀ مالی مربوط به رئیس جمهور دونالد ترمپ فیصله کند.

این قضایا شامل موضوعات دسترسی قانونگذاران دموکرات به سوابق مالیاتی دونالد ترمپ، چگونگی پرداخت مالیات و نیز چگونگی استفاده از تجارت های شخصی رئیس جمهور ترمپ میشود.

در طول سال ٢٠١٩، قانونگذاران دموکرات بارها خواستار دسترسی به سوابق مالی دونالد ترمپ شدند.

باوجود آنکه تعداد از محاکم تحتانی فیصله کردند تا این اسناد در دسترس کانگرس قرار داده شود، ولی قصرسفید در برابر فیصله های این محاکم استیناف طلبی و تمیز طلبی کرد.

قرار است ستره محکمۀ ایالات متحده در ماۀ مارچ سال ٢٠٢٠ در این مورد فیصله کند.

دسترسی به سوابق مالی رئیس جمهور موضوع است که دموکرات ها در ادامۀ تحقیقات خود در مورد فساد و مداخلۀ بیرونی در انتخابات ایالات متحده خواستار آن اند.

XS
SM
MD
LG