لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید دموکرات ها بر ارایۀ نتایج 'تحقیقات روسیه' و اسناد مالی ترمپ


در ادامۀ کشمکش های اخیر سیاسی میان کانگرس ایالات متحده و وزارت عدلیۀ این کشور روی موضوع 'تحقیقات روسیه'، قانونگذاران دموکرات بار دیگر بر ارایۀ نتایج کامل این تحقیقات تاکید دارند.

تحقیقات روسیه که هدف آن بررسی مداخلۀ مسکو در انتخابات ریاست جمهور سال ٢٠١٦ ایالات متحده و همدستی نزدیکان ترمپ با روس ها بود، ماۀ گذشته از جانب هیئت خاص حقیقت یاب پایان یافت و نتایج آن به ویلیم بار، لوی څارنوال ایالات متحده تسلیم داده شد.

ویلیم بار فشردۀ آن را به کانگرس ارایه کرده و در آن گفته است که هیچ تبانی میان ترمپ و روس ها وجود نداشته است.

اما رسانه های امریکایی گزارش داده اند که اعضای هیئت حقیقت یاب به این باورند که لوی څارنوال در نسخۀ فشردۀ خود معلومات مرتبط به نزدیکان ترمپ را نادیده گرفته است.

رئیس جمهور ترمپ خواستار ارایه کامل نتایج تحقیقات روسیه شده است، اما مشاورین حقوقیش میگویند که این کار مربوط به او نه، بلکه تنها مربوط به لوی څارنوال میشود.

در عین حال، دموکرات های کانگرس، خواستار دسترسی به اسناد مرتبط به پرداخت مالیات رئیس جمهور ترمپ نیز میباشند.

دونالد ترمپ، نخستین رئیس جمهوریست که ارایۀ اسناد مرتبط به مالیات خود را رد میکند.

قانونگذاران جمهوریخواه میگویند که دونالد ترمپ مکلف نیست تا اسناد مالیاتی خود را با کسی دیگر یا رسانه ها شریک بسازد و می افزایند که خواست دموکرات ها انگیزۀ سیاسی دارد.

به نظر میرسد که کشمکش ها در مورد تقاضای دموکرات ها مبنی بر دسترسی به یافته های 'تحقیقات روسیه' و اسناد مرتبط به پرداخت مالیات رئیس جمهور، به محاکم و حتی ستره محکمه نیز کشانده شود.

XS
SM
MD
LG