لینک های دسترسی

Breaking News

آزار و اذیت جنسی کودکان بی سرپناه از سوی پولیس


بیش از نصف نفوس یوگاندا را کودکان زیر سن ۱۵تشکیل میدهد

دیدبان حقوق بشر، مقامات یوگاندایی را به سؤ استفاده از کودکان بی سرپناه که در جاده ها زندگی میکنند متهم میکند.

هیچ کس نمیداند که چه تعداد کودکان در جاده های شهر ها و شهرک های یوگاندان زیست دارند. اما آنچه آشکار است این است که این کودکانِ متروک در وضعیت بسیار بدی با گرسنگی و آزار و اذیت های جنسی، روز های عمر شان را سپری میکنند.

دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویارک، در گزارش روز پنجشنبه خویش نگاشته است که این کودکان اکثراً از سوی پولیس و مقامات محلی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.

گزارش دیدبان حقوق بشر می افزاید که این کودکان با دنده های چوبی، شلاق و کیبل مورد ضرب و شتم قرار میگیرند و همچنان در نظارت خانه های پولیس در کنار سایر مظنونین بالغ حبس میشوند.

پولیس نیز از این کودکان پول اخذ میکند و آنان را مجبور میسازد تا مقدار پولیس را که به دست میاورند به پولیس واگذار کنند.

ماریا برنیت، از دیدبان حقوق بشر میگوید که اکثریت جوامع و برعلاوه مقامات محلی، این کودکان را به دیده یک منبع جرایم میپندارند و این ذهنیت، کودکان بی سرپناه را در معرض خطر بیشتر قرار میدهد.

او میگوید "برخی از این کودکان را که مصاحبه کرده ایم بسیار جوان اند، آنان ۱۰، ۱۱یا ۱۲سال دارند. آنان سخت کار میکنند تا بتوانند مقدار پولی به دست بیاورند که خود را تغذیه کنند. و زمانی که آنان برای حفاظت خود نزد پولیس و مقامات رفته نتوانند با خطر بیشتر مواجه میشوند."

یوگاندا یکی از کشور هایست که بیش از نصف نفوسش را جوانان زیر سن ۱۵سال تشکیل میدهد. و فقر در آن کشور، شدید ترین ضربه را به کودکان وارد میکند.

گروه های جامعۀ مدنی و پولیس یوگاندا میگویند که شمار کودکان بی سرپناه در آن کشور رو به افزایش است.

خانم برینت میگوید که مقامات یوگاندایی باید به این کودکان سرپناه ایجاد کنند، جائیکه با این کوکان به مثابۀ مجرمین روش صورت نگیرد. او می افزاید که در کنار این، راه حل دایمی نیز باید برای این معضل یافت شود.

او می افزاید:"آنان باید انگیزه های اصلی را دریابند که باعث آسیب پذیری و فقر این کودکان در جاده ها میگردد، نه اینکه آنان را تا دم تسلیم شدن، مورد ضرب و شتم قرار دهند. مقامات و پولیس این کودکان را لت و کوب میکنند و این به گونۀ آشکار مشکل را حل نمکیند بلکه کودکان را بیشتر به مخاطره می اندازد."

یک سخنگوی وزارت جندر، کار و انکشاف اجتماعی یوگاندا موضوع سؤ استفاده ها از کودکان را رد میکند.

او میگوید که کودکان بی سرپنا در یک مرکز احیای مجدد جابجا میگردند و آن وزارت برای رسیدگی به این موضوع پلان های را روی دست دارد تا از رفتن کودکان به جاده ها جلوگیری شود.

XS
SM
MD
LG