لینک های دسترسی

Breaking News

عالمان دینی ننگرهار با کمپاین پولیو همکاری می‌کنند


ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت ننگرهار گفته است که عالمان دین در آن ولایت برای مبارزه با پولیو یا فلج اطفال همکاری می‌کنند.

مولوی محمد داود مجاهد، رییس ارشاد، حج و اوقاف ولایت ننگرهار به صدای امریکا گفت که به عالمان دین در همه ولسوالی‌های آن ولایت هدایت داده شده است تا با کارمندان کمپاین پولیو همکاری کنند.

آقای مجاهد گفت: "در رابطه به مبارزه با پولیو عالمان دین در ننگرهار در هر مجلس که تدویر می یابد، همکاری می کنند و از طریق منابر به مردم آگاهی داده می شود".

آقای مجاهد همکاری علمای دینی با واکسیناتوران پولیو را در دهات و ولسوالی های دور دست این ولایت بسیار مفید و موثر خواند و گفت که این همکاری سبب شده که مشکلات در برابر کمپاین‌های واکسین پولیو تا حدی حل شود.

در همین حال روستانشینان این ولایت، از این اقدام ریاست ارشاد، حج و اوقاف استقبال کرده می گویند که این اقدام در کاهش میزان اطفال بازمانده از قطرات واکسین و مخالفتهای مذهبی بسیار مفید می باشد.

رزق الله یک تن از باشندگان این ولایت همکاری ریاست ارشاد، حج و اوقاف را می ستاید و می گوید که علمای دینی می توانند که جلو تبلیغات ضد واکسین پولیو را بگیرند و آنانیکه از لحاظ مذهبی با تطبیق این واکسین مخالف اند را قانع سازند.

در تمام جهان تنها افغانستان و پاکستان است که هنوز هم ویروس پولیو از اطفال این دو کشور قربانی می گیرد و با تطبیق درست واکسین این ویروس می توان آن را محو کرد.

XS
SM
MD
LG