لینک های دسترسی

Breaking News

محمد: آموزش دختران شرط اساسی به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان باشد


امینه محمد، معاون منشی عمومی ملل متحد گفته است آموزش دختران باید شرط اساسی برای به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان از سوی جامعۀ جهانی باشد.

خانم محمد این مطلب را در نشستی در مورد آیندۀ آموزش دختران افغان، در حاشیۀ مجمع عمومی ملل متحد بیان داشت که شماری از زنان سرشناس افغان و خارجی نیز در آن شرکت داشتند.

معاون منشی عمومی ملل متحد همچنین گفت که کمک‌های جهانی به افغانستان نیز باید "مطلقاً" به آموزش زنان و دختران افغان مشروط ساخته شود.

او گفت: "برای به رسمیت شناخته شدن باید توانایی برای مبدل شدن به بخشی از خانوادۀ جهانی نشان داده شود که یک سری ارزش‌ها و حقوق شامل آن است که باید به آن توسل جسته شود. آموزش، به ویژه برای زنان و دختران، در درجۀ نخست و در محور قرار دارد."

این مقام ملل متحد جامعۀ جهانی را ترغیب کرد تا از تجارب زنان افغان استفاده کرده و آنان را در حفظ دستآوردهای دو دهۀ پسین در زمینۀ آموزش دختران حمایت کند.

او خطاب به زنان افغان گفت: "مطمین باشید که ما به بلند کردن صدای شما ادامه داده و برای به رسمیت شناخته شدن هر دولتی که [در افغانستان] رویکار می‌آید، آموزش دختران را شرط اساسی می‌گذاریم."

چند هفته پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مکاتب بازگشایی شد، اما دختران تنها در مکاتب ابتداییه اجازۀ ادامۀ دروس شان را یافته و تا کنون دختران مکاتب متوسطه و لیسه از ادامۀ آموزش محروم مانده اند.

وزارت معارف کابینۀ سرپرست طالبان روز گذشته اعلام کرد که طرح بازگشایی مکاتب دختران زیر کار است و تا هنوز نهایی نشده است.

هفته گذشته ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، ادعاهایی را رد کرد که دختران از رفتن به مکاتب متوسطه منع خواهند شد.

آقای مجاهد به خبرنگاران گفت که‌ پسران دورۀ متوسطه در حال حاضر می‌توانند به مکتب بروند و در پهلوی سایر تلاش‌ها، ترتیبات روی دست است تا سیستم ترانسپورتی خاص برای دختران مکاتب فراهم شود تا آنان بتوانند در فضای امن به مکتب بروند.

XS
SM
MD
LG