لینک های دسترسی

Breaking News

تمام جناح های درگیر در یمن، حقوق بشر را نقض میکنند – گزارش


یافته های یک گزارش تازه در مورد جنگ داخلی یمن، نشان میدهد که همه طرف های درگیر این جنگ، اصول حقوق بشر را نقض میکنند.

در این گزارش که توسط یک گروۀ از متخصصین حقوق بشر ملل متحد تهیه شده، آمده است که بعضی از موارد نقض حقوق بشر ممکن منجر به جنایات جنگی شود.

جنگ یمن، تا حال جان ده ها هزار نفر را گرفته، میلیون ها نفر را با قحطی روبرو ساخته و بدترین بحران بشری در جهان را بوجود آورده است.

یکی از مواردیکه در این گزارش نگران خوانده شده است، حملات هوایی ائتلاف به رهبری عرستان سعودی میباشد.

در اخرین موج حملات هوایی این ائتلاف که چهار روز قبل بر یک زندان تحت ادارۀ شورشیان حوثی در جنوبغرب یمن صورت گرفت، بیشتر از یکصد زندانی کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

در این گزارش، قضایایی حداقل ٩٠تن از آنانی نیز بررسی شده است که براساس گزارش ها، در اضافه تر از سه ونیم سال گذشته ترور شده اند.

یافته های گزارش نشان میدهد که جنایات جنگی احتمالی در یمن، توسط انجام حملات هوایی، پرتاب راکت، استفاده از ماین، کشتار و زندانی کردن های بی موجب و ایجاد ممانعت در برابر انتقال کمک های بشری صورت گرفته است.

یافته های این گروه همچنان نشان میدهد که کودکان بگونۀ فعال توسط همه طرف های درگیر جنگ، استخدام میشوند.

در این گزارش، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و ایران، از جمله کشورهای اند که به طرف های درگیر جنگ یمن، سلاح تامین میکنند.

گروۀ متخصصین حقوق بشر ملل متحد همچنان از دولت های ثالث خواسته شده تا انتقال و تامین سلاح به طرف های درگیر جنگ را ممنوع قرار دهند.

این گزارش براساس ششصد مصاحبه و بدون همکاری ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و حکومت یمن تهیه شده است.

برخلاف گزارش نخست این گروه در سال گذشته، برای تهیۀ گزارش امسال، به متخصصین ملل متحد، اجازۀ ورود به یمن نیز داده نشده است.

XS
SM
MD
LG