لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: کمک‌ها برای جنگ‌زدگان یمن به سرعت در حال کاهش است


ادارۀ همآهنگی کمک های بشری ملل متحد در یمن می گوید که عملیات این اداره در یمن به سرعت در حال کاهش است، زیرا پول کافی در دسترس ندارد تا به نیازمندان کمک برساند.

لیز گرندی، همآهنگ کنندۀ کمک های بشری ملل متحد در یمن، می گوید که عملیات کمک رسانی ملل متحد در یمن به خصوص مواد خوراکی کاهش یافته و اگر پول در دسترس این اداره قرار نگیرد، شمار زیاد مردم در یمن تلف خواهند شد.

به گفتۀ مقام های ملل متحد، جیرۀ مواد خوراکی برای ۱۲ میلیون شهروند یمنی، کاهش یافته است.

در سال جاری، از جملۀ ۳۴ برنامه عمدۀ کمک های بشری ملل متحد، فقط سه برنامۀ آن کمک مالی به دست آورده است.

بحران بشری در یمن در نتیجۀ جنگ بیش از چهار ساله در آن کشور به وجود آمده است.

در حال حاضر، جنگ میان ایتلاف به رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت مالی و تسلیحاتی می‌شوند، ادامه دارد.

ایتلاف به رهبری عربستان سعودی از حکومت عبدربه منصور هادی که در حال حاضر در عربستان سعودی در تبعید به سر می برد، حمایت می کند.

XS
SM
MD
LG