لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش بی‌پیشنۀ نرخ بیکاری در امریکا


با گسترش کروناویروس در ایالات متحده که منجر به انسداد شماری از تشبثات و تجارت‌ها در سرتاسر امریکا شده است، نرخ بیکاری در این کشور به گونۀ بی پیشینه افزایش یافته است.

وزارت کار امریکا روز پنج شنبه ۲ اپریل (۱۴حمل) گزارش داد که هفته گذشته ۶.۶۵ میلیون شهروند امریکا برای دریافت بیمهٔ بیکاری درخواست کرده اند. این بیشترین رقم ثبت شدگان برای بیمه بیکاری می باشد.

تقریباً همه ایالت‌های امریکا بیماری کووید ۱۹ را دلیل این بیکاری گسترده خوانده و گفته اند که هیچ چیزی تاکنون صنایع به خصوص هوتل‌ها، شرکت های تولیدی و مغازه ها را چنین متاثر نساخته بود.

وضعیت موجود حتا از پیش بینی‌های اقتصاددانان نیز فراتر رفته است و منعکس کنندۀ آسیب‌های فزایندۀ اقتصادی در ایالات متحده است.

با بدتر شدن این بیماری همه گیر که منجر به افزایش مرگ و میر و وضع قیود گشت و گذار در ایالات های مختلف امریکا شده است، انتظار می‌رود که وضعیت اقتصادی خرابتر شود.

آمار رسمی نشان می‌دهد که سال گذشته در عین ماه، حدود ۲۱۱ هزار نفر برای بیمهٔ بیکاری درخواست کرده بودند.

حکومت ایالات متحده هفتهٔ گذشته بسته کمکی دو تریلیون دالری را تصویب کرد تا اقتصاد امریکاکه به خاطر گسترش کروناویروس به طور روز افزون فلج شده است، تقویت شود.

این بسته شامل تمدید و گسترش بیمه بیکاری برای میلیون ها شهروند امریکایی است که به دلیل شیوع کروناویروس، کارهایشان را از دست داده اند.

بر اساس این بسته کمکی ۱۲۰۰ دالر برای افراد کم در آمد ۲۴۰۰ دالر برای افراد متاهل و پنج صد دالر برای هر کودک کمک نقدی می شود.

متشبثین خصوصی به شمول تشبثات کوچک و متوسط در سراسر امریکا نیز از این بسته کمک مالی مستفید خواهند شد.

XS
SM
MD
LG