لینک های دسترسی

آلمان اخراج پناهجویان را افزایش داده است


اخراج پناهجویان از آلمان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر شده است

آمار جدید نشان می دهد که شمار پناهجویان اخراج شده از آلمان امسال در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است.

تا پایان ماه نوامبر امسال حدود ۱۸۳۶۳ پناهجویی که درخواست شان رد شده بود، از آلمان اخراج شد، حالانکه در طول سال گذشته ۱۰۸۸۴ نفر از چنین پناهجویان اخراج شده بودند.

یوهانس دمروت سخنگوی وزارت داخلۀ آلمان گفت که دلیل افزایش اخراج پناهجویان در سال روان، افزایش شمار پناهجویان و افزایش پاسخ منفی به درخواست های پناهندگی می باشد.

اما تمایل فزایندۀ شماری از ایالت های ۱۶ گانۀ آلمان به تطبیق طرزالعمل اخراج در صورت رد درخواست پناهندگی نیز عامل دیگر افزایش ارقام اخراج شدگان است.

باوریا که بیشترین پناهجویان نخست وارد آن می شوند، بیشترین ارقام این پناهجویان را دارد. در ۱۱ ماه نخست سال روان این ایالت درخواست ۳۶۴۳ پناهجو را رد کرده است، حالانکه در طول سال گذشته ۱۰۰۷ درخواست پناهندگی در این ایالت رد شده بود.

مقام های افغان گفته اند که در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ هزار شهروند افغانستان به آلمان مهاجرت کرده اند.

XS
SM
MD
LG