لینک های دسترسی

Breaking News

یونیسف خواستار دو میلیارد دالر برای نجات کودکان افغان شد


صندوق پولی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) در بزرگترین درخواست کمک برای یک کشور واحد، جهت جلوگیری از فروپاشی نظامی صحی و فراهم آوری مواد غذایی، آموزش و دیگر خدمات حیاتی اجتماعی برای کودکان و خانواده‌های افغان خواستار دو میلیارد دالر شد.

یونیسف گفته است که با این پول نیازمندی‌های فوری بیش از ۲۴ میلیون نفر در افغانستان که نصف آن کودکان اند، برآورده خواهد شد.

این نهاد ملل متحد روز سه شنبه هفتم دسمبر (۱۶ قوس) گفت که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است و مردم آن کشور در آستانۀ زمستان "با اختلال تکاندهنده در زمینۀ ارایۀ خدمات صحی، بحران فاجعه‌بار غذایی، خشکسالی، شیوع سرخکان، اسهالات حاد، پولیو و دیگر بیماری‌های قابل پیشگیری" روبرو اند.

الیس اکونگا، نمایندۀ یونیسف در افغانستان گفته است: "وضعیت کنونی بشری در افغانستان به گونۀ خاص برای کودکان وخیم است. زمستان آغاز شده است و بدون پول اضافی، یونیسف و شرکای آن قادر نخواهند بود تا به کودکان و خانواده‌های نیازمند کمک رسانی کنند...میلیون‌ها کودک افغان در معرض خطر قحطی و مرگ قرار دارند."

یونیسف تخمین زده است که نصف کودکان زیر سن پنج سال در افغانستان تا سال ۲۰۲۲ به دلیل بحران غذایی و دسترسی نابسنده به آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی به سوتغذیه حاد مبتلا خواهند شد.

افزون بر این شیوع بیماری‌های کشنده خطر دیگری است که به گفتۀ یونیسف کودکان افغان را تهدید می‌کند. بر اساس آمار این اداره در سال ۲۰۲۱ بیش از ۶۰ هزار واقعۀ سرخکان در افغانستان ثبت شده است. همچنین یونسیف گفته است که از هر ده شهروند افغانستان، هشت نفر آن به آب صحی آشامیدنی دسترسی نداشته و آب آلوده با مکروب را می‌آشامند.

همچنین، در صورت پرداخت نشدن معاشات معلمین، یونیسف گفته است که ده میلیون کودک افغان با خطر محروم شدن از آموزش و مکتب روبرو اند. یونیسف گفته است که ۴.۵ میلیون کودک افغان به حمایت صحت روانی نیازمند اند.

یونیسف گفته است که این اداره در صورت دریافت دو میلیارد دالر خدمات نجات‌دهنده را برای کودکان افغان فراهم کرده و تداوم ارایۀ خدمات اساسی چون صحت و آموزش را برای آنان تضمین خواهد کرد.

درمان یک میلیون کودک مبتلا به سوتغذیۀ حاد، تطبیق واکسین سرخکان به ۱۰.۵ میلیون کودک، فراهم آوری آب صحی آشامیدنی برای ۱۱.۵میلیون نفر، تضمین دسترسی ۷.۵ میلیون کودک به آموزش و توزیع پول نقد به آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها به هدف رفع نیازمندی آنان، خدماتی است که یونیسف با در دست داشتن وجوه پیشنهادی، متعهد به انجام آن شده است.

خانم اکونگا کشورهای کمک کننده را ترغیب کرده است که به درخواست بشردوستانۀ یونیسف لبیک گفته و از کودکان افغان حمایت کنند. او گفت: "ما باید حس مشترک بشری خود را به یاد آورده و برای زنده نگهداشتن کودکان، تغذیۀ درست، تامین مصوونیت و زمینۀ آموزش آنان هرکاری را انجام دهیم."

XS
SM
MD
LG