لینک های دسترسی

Breaking News

اردوی امریکا به عملیات نجات به قربانیان طوفان کمک می‌کند


در جریان طوفان بحری ارما در جزایر کارائیب و جنوب شرق ایالات متحده ۴٥ تن جان باخته و میلیونها تن بدون برق شده است.

عملیات کمک رسانی به شدت جریان دارد و نیروهای نظامی ایالات متحده به تقاضای درخواست کمک پاسخ می دهند.

بیشتر از سی هزار پرسونل نظامی در جزایر کارائیب و ایالت های فلوریدا، جورجیا، کارولینا و الاباما مستقر شده است تا در مساعی نجات و کمک رسانی به متاثرین طوفان بحری ارما در سرتاسر آن منطقه شرکت ورزند.

عساکر از کارولینای شمالی به صوب جنوب در قطارهای مقاوم به سیلاب و لاری های مخصوص برای آبهای بلند مملو از مواد امدادی در حرکت اند.

نیروهای بحری در فضای سینت تامس در جزایر ورجین ایالات متحده مصروف فعالیت اند.

ملاحان درعرشه کشتی ابراهیم لنکلن مواد امدادی را به منطقه فلوریدا کیز می رسانند.

برید جنرال هگلر معاون عملیاتها دراداره محافظین ملی می گوید "آنچه را ما انجام می دهیم این است تا وضعیت غیرعادی را تا اندازه یی که ممکن است به حالت عادی برگردانیم."

محافظین ملی اردو و محافظین ملی هوایی همین اکنون ١۴ هزار پرسونل خود را در کمک رسانی به آسیب دیدگان طوفان بحری هاروی توظیف نموده اند. این طوفان تقریبا دو هفته قبل قسمت هایی از ایالت تکزاس را با باران هایی خیلی شدید متاثر ساخت.

یک بیمار توسط قایق از مرکز طبی سنت ونست بعد از آن تخلیه می شود که سیلاب طوفان ارما طبقه اول آن شفاخانه را در شهر جکسنویلی ایالت فلوریدا فرا گرفت.
یک بیمار توسط قایق از مرکز طبی سنت ونست بعد از آن تخلیه می شود که سیلاب طوفان ارما طبقه اول آن شفاخانه را در شهر جکسنویلی ایالت فلوریدا فرا گرفت.

نیروهای محافظین ملی نیمی از پرسونل نظامی ایالات متحده را که مصروف کمک رسانی به متاثرین طوفان بحری ارما اند تشکیل می دهد.

برید جنرال گلن هگلر، معاون عملیات های محافظین ملی می گوید "ما تخلیه های طبی را انجام می دهیم، ما جستجوها و نجات هوایی را انجام می دهیم، همچنان ما عملیات جستجو و نجات زمینی را نیز بعمل می آوریم. ما اشیایی را که تصور آن نمی رود فراهم می کنیم، ولی برای این کار به حمل و نقل زیاد اشخاص و محموله ها که شامل غذا، آب، مواد سوخت و سایر مواد مورد ضرورت جهت کمک به مردمان است نیاز وجود دارد. زیرا مغازه های فروش این مواد بسته باقی مانده است."

با آنکه قوای نظامی ایالات متحده در دو جنگ در بیرون می جنگد ولی با آنهم احتیاجات داخلی روبه افزایش می رود. اما برید جنرال گلن هگلر به صدای امریکا گفت که امسال نسبت به گذشته بارهای اضافی به دوش محافظین ملی گذاشته شده است اما تا حال هنوز مشکلات عمده یی سر راه است.

جنرال هگلر گفت "آنچه از لحاظ بکار گیری پرسونل در زمان طوفان بحری کاترینا و همزمان با آن در عراق و افغانستان داشتیم یک بر سوم حصه آن را اکنون بکار گرفته ایم. در آن زمان هر سه واقعه به یک بارگی جریان داشت. اما تا حال این بلندترین سطح احتیاج نیز بوده نمی تواند."

درحالی که طوفان های بحری بیشتری در اقیانوس اطلس در جریان است، پرسونل نظامی در مناطقی که تحت تاثیر این طوفانها قرار دارد به این امید است که این آرامش فعلی ادامه پیدا کند در غیر آن این آرامش قبل از یک طوفان دیگر خواهد بود.

XS
SM
MD
LG