لینک های دسترسی

Breaking News

وضع قواعد جدید برای طیاره های بی سرنشین در امریکا


طیاره های بی سرنشین کوچک اجازه ندارند تا فراتر از محدودۀ دید چشم اداره کنندۀ آن پرواز کند

ایالات متحده قواعدی را وضع کرده است که بر اساس آن به طیاره های کوچک بی سرنشین در سراسر این کشور، اجازۀ پرواز داده می شود، اما این قواعد جدید انتقال کالاها از گدام های دور دست توسط این طیاره ها را ممنوع قرار داده است.

بر اساس این قواعد، به طیاره های بی سرنشین اجازه داده شده است تا از مزرعۀ دهاقین، عملیات نجات ناشی از آفات طبیعی و لانه های پرندها نظارت کنند و مورد استفادۀ تعلیمی و تحقیقاتی قرار گیرند.

این طیاره ها همچنان باید کمتر از ٢٥ کیلوگرام وزن داشته باشند و اجازه ندارند تا بلندتر از ١٢٢ متر پرواز کنند و نه باید بیش از ١٦١ کیلومتر در یک ساعت سرعت داشته باشد.

در کنار این محدودیت ها، طیاره های بی سرنشین کوچک اجازه ندارند تا فراتر از محدودۀ دید چشم اداره کنندۀ آن پرواز کند.

اپل و گوگل دو شرکت بزرگ امریکایی، تلاش می ورزند تا در سال ٢٠١٧ خدمات انتقال تولیدات خود را از طریق طیاره های بی سرنشین به مشتریانی که از سایت های انترنتی این شرکت ها خریداری میکنند، فراهم سازند.

کار روی وضع قواعد جداگانه برای چنین پروازها نیز در جریان است، اما معلوم نیست که ادارات مربوطه چه زمانی این قواعد را اعلان خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG