لینک های دسترسی

Breaking News

۳۰۰۰۰ دهشت افگن خارجی در صفوف داعش می جنگند


ملل متحد می گوید باشنده گان مناطق تحت کنترول داعش با بد رفتاریهای مخوف روبرو اند.

یک مقام بلند پایه ملل متحد با توجه به توانایی های گروه داعش در سازگاری با شرایط جدید و با در نظر داشت جریان ممتدِ پیوستن جنگوجیان خارجی با آن گروه، از اعضای سازمان ملل متحد خواسته است که باید در برابر این گروه به پاسخ استراتیژیک بپردازند. به گفته آنها این پاسخ باید دربرگیرنده رسیدگی به عوامل اساسی سیاسی و اجتماعی – اقتصادی جنگ ها، به ویژه در سوریه و لیبیا می باشد.

جیفری فیلتمن، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی در نخستین جلسه استعمایه خود در شورا امنیت که در مورد اقدامات ضد دهشت افگنی سازمان ملل علیه داعش و افراد وابسته به آن گروه متمرکز شده بود، خواستار تقویت چارچوب قانونی و عملیاتی برای خوشکانیدن منابع تمویل گروه داعش گردید.

آقای فیلتمن ظهور گروه داعش را درگیری های طولانی در عراق و سوریه خوانده و همچنان تصریح کرده است که ضعف نهاد های حکومتی و عدم توانایی دولت ها در کنترول درست اراضی شان باعث به میان آمدن آن گروه شده است.

آقای فیلتمن می گوید " ستراتیژی توسعه گروه داعش شاید عکس العمل به از دست دادن اراضی ای باشد که در این اواخر با تلاش های نظامی بین المللی به میان آمده است. در این زمینه، گسترش عملیات های گروه داعش در غرب و شمال افریقا، شرق میانه، جنوب و جنوب شرق آسیا، افزایش تعداد گروه های دهشت افگن که وفاداری خود را با آن گروه اعلام میکنند و جریان قابل توجهی جنگجویان تروریست از سراسر جهان، یک عامل عمده نگرانی است".

از سوی هم آقای فیلتمن با اشاره به نقض حقوق بشر توسط گروه داعش گفت که باشنده گان مناطق تحت کنترول آن گروه با بد رفتاری های مخوف همچو اعدام های دسته جمعی، شکنجه های گسترده، قطع اعضای بدن، حملات نژادی-فرقه ای، خشونت جنسی، بردگی، استخدام و سوء استفاده سیستماتیک از اطفال روبرو اند.

به اساس ارقام ارایه شده توسط این مقام ارشد ملل متحد دستِ کم ۳۰۰۰۰ دهشت افگن خارجی بطور فعال با گروه داعش و سایر گروه های مرتبط به آن پیوسته اند.

هواداران گروه داعش در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ توانسته اند بگونه ای فردی و یا هم در واحد های کوچک بشکل موثر محدوده جغرافیایی و پیچیدگی حملات خود را گسترش دهند.

به گفته مقامات در ملل متحد وضعیت در کشور های که گروه داعش در آن فعال است به بحران بشری مبدل گردیده طوری که تنها در سوریه ۱۲ میلیون تن مجبور به ترک خانه های شان شده و نزدیک به ۱۴ میلیون سوری به کمک های بشری نیاز دارند.

XS
SM
MD
LG