لینک های دسترسی

Breaking News

آیا وهابیان سعودی با داعش پیوند دارند؟


وهابیزم و داعش هر دو تفسیر سختگیرانه از اسلام دارند.

برداشت از وهابیزم در عربستان متفاوت است. برخی مردم به شمول سیاستمداران، استادان، دانشجویان، تحلیلگران، فعالان و متشبثین محلی سعودی می گویند که حدود ده سال پیش بود که مکرراً می شنیدند که از آنان به نام وهابی یاد می شد.

خالد المینا خبرنگار سعودی و مدیر مسوول پیشین "سعودی گیزت" می گوید که دین رسمی عربستان اسلام است، اما به گفتۀ وی برخی سوء تعبیر کرده کرده و تندروان سعودی را که از آدرس حکومت صحبت نمی کنند، مشابه داعش می دانند.

تندروانی که المینا در مورد آنان صحبت می کند، در خصوص حقوق زنان، ارتداد و مجازات برای جرایم، اندیشه هایی شبیه گروه دولت اسلامی و سایر گروه های تندرو دارند.

زنان در عربستان سعودی باید برای انجام کارهای بسیار ساده از محرم مرد خود اجازه بگیرند. جزای ارتداد در آن کشور مرگ است و مجازات اعدام – سربریدن- اغلباً در محضر عام انجام می یابد.

عربستان سعودی آزادی دین را به رسمیت نشناخته و اسلام یگانه دین در آن کشور است. غیرمسلمانان در عربستان سعودی اجازه ندارند که مناسک دینی شان را در محضر عام ادا کنند.

اما تندروان گروه دولت اسلامی آشکارا مسیحیان، اقلیت‌های دینی و حتا مسلمانان شیعه را می کشند، حالانکه عربستان سعودی چنین کاری نمی کند.

آگاهان در عربستان مقایسۀ عملکردهای نظامی سعودی را که به گفتۀ آنان بر مبنای قوانین شرعی انجام می یابد، با کردارهای تندروان غیرمنصفانه می خوانند. آنان استدلال می کنند که تندروان از قتل، تجاوز و برده داری دگراندیشان خویش به شمول شهروندان سعودی، ابا نمی ورزند.

عبدالعزیز رئیس مرکز پژوهشی خلیج در جده می گوید که اسلام دهشت افگنی را رد می کند. به گفتۀ وی مفتی و رهبران دینی سعودی همواره عملکرد گروه دولت اسلامی را تقبیح کرده و گفته اند که کردارها، سلوک و باورهای داعش هیچ ربطی با اسلام ندارد.

آنچه میان عربستان سعودی و گروه دولت اسلامی مشترک است، انفاذ تفسیر سختگیرانۀ قوانین شرعی اسلامی است که شیخ محمد بن عبدالوهاب در قرن ۱۸ آن را تدریس می کرد. برخی علمای دینی سعودی می گویند که تندروان از این تفسیر اسلام پیروی نکرده بلکه آن را تحریف کرده اند.

علی عمر بادحدح استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده نیز با این موضوع موافق است. او می گوید که غربیها در این اواخر آنهم بر بنیاد درکی که از گروه های تندرو دارند، در مورد وهابیزم مطالعه را آغاز کرده و ادعا دارند که هردو پیرو یک مکتب استند.

این پژوهشگر سعودی می گوید که به پیمانۀ عملکرد تندروان، رسانه ها و وسایل اطلاعات جمعی نیز در تلفیق کردن وهابیزم با اندیشۀ دهشت افگنی نقش داشته اند.

گزارش صدای امریکا

برگردان: نجیب الله احمدیار

XS
SM
MD
LG