لینک های دسترسی

Breaking News

امکان مسدودیت دوبارۀ حکومت فدرال امریکا


حکومت فدرال ایالات متحده، پس از یک تعطیل کوتاه مدت به سبب نبود بودجه و بحث روی مسایل مهاجرت، حال با تصویب بودجۀ کوتاه مدت از سوی کانگرس، دوباره به کار آغاز کرده است.

با اینهم، اعضای کانگرس بار دیگر سعی خواهد کرد تا راجع به وضعیت آنعده مهاجرینی به یک توافق برسند که در طفولیت به طور غیرقانونی به امریکا آورده شده اند.

موضوع مهاجرت، خصوصاً مسئلۀ مهاجرینی که در طفولیت به گونۀ غیرقانونی به ایالات متحده آورده شده اند و به نام "دریمرز" معروف اند، در هر دو حزب، جمهوریخواه و دموکرات، فعالان را برانگیخته و به اندازه ای به یک موضوع حساس مبدل شده که ممکن در انتخابات میان دوره یی کانگرس در سال روان، یک عامل عمده و نقطۀ قابل عطفی باشد.

پس از تصویب بودجۀ موقت و گشایش دوبارۀ دوایر حکومت فدرال ایالات متحده، جمهوریخواهان به این باور استند که در مباحث راجع به وضعیت مهاجرینی که به طور غیرقانونی در کودکی به امریکا آمده اند، ممکن حال دست بالایی داشته باشند.

در عین حال، رئیس جمهور ترمپ در تویترش، ادعای پیروزی کرده و گفته که آمادۀ یک معاملۀ سیاسی است.

دموکرات ها به روز سه شنبه تعهد کردند که در دفاع از دریمرز، یا همان مهاجرینِ غیرقانونی آمده در کودکی، به شدت ایستادگی خواهند کرد.

سرنوشت این مهاجرین که تعداد آنها به حدود ۸۰۰ هزار نفر میرسد، هنوز روشن نیست.

دموکراتها تصویب بودجه را با داکا، یا برنامۀ تحفظ مهاجرینی که در طفولیت به طور غیرقانونی به امریکا آورده شده اند، پیوند داده بودند، اما پس از آن که بودجۀ موقت حکومت را تصویب کردند، مستفید شوندگان برنامۀ داکا به رسم اعتراض در بیرون از کانگرس جمع شدند.

رینی لیونور، یک تن از این اعتراض کنندگان می گوید: "یک زمانِ بسیار مایوس کننده ایست و ما در یک مقطع اضطراری قرار داریم. به همین لحاظ بسیار سعی میورزیم و بر رهبران خود فشار میاوریم، زیرا هر قدر دیر شود، افراد بیشتری رد مرز میشوند."

کانگرس اکنون تا هشتم ماه فبروری مهلت دارد تا روی یک لایحۀ طولانی مدت مصارف به موافقه برسد و بودجه را تصویب کند. بسیاری از قانونگذاران وعده کرده اند که ضمن این لایحه، مسئلۀ مهاجرین را هم به تصویب برسانند.

تعداد از قانونگذاران امریکایی به صدای امریکا گفته اند که آنان درک میکنند که تداوم بن بست در بخش مهاجرت، می تواند در ماه آینده بار دیگر باعث تعطیل حکومت فدرال گردد.

XS
SM
MD
LG