لینک های دسترسی

Breaking News

همکاری های تاجکستان - ایالات متحده


براونفیلد معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده در امور مبارزه با مواد مخدر

معاون وزیر امور خارجۀ امریکا گفت، اگر سرحد میان کشور های تاجکستان با افغانستان تحکیم شود، هم تاجکستان، هم اروپا و هم امریکا از خطر قاچاق مواد مخدر ایمن خواهند بود.

ویلیم براونفیلد، معاون وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم، در جریان سفرش به کشورهای آسیای مرکزی، با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کرده است.

آقای براونفیلد پس از ملاقات با رئیس جمهور تاجکستان در جمع خبرنگاران گفت، که او با اما علی رحمان موضوع گسترش همکاریهای دوطرفۀ کشورش با تاجکستان و تشکیل مبارزۀ مشترک منطقه‌ یی علیه قاچاق مواد مخدر را بررسی کرده است.

معاون وزیر خارجۀ امریکا ضمن اظهار رضایت از همکاریهای کشورش با تاجکستان در امر تحکیم مرز میان تاجکستان و افغانستان گفت، ما با استفاده از امکانات تاجکستان به افغانستان نیز کمکهای را اراه می‌کنیم.

"ما در تحکیم سرحد مشترک تاجکستان و افغانستان فعالیت های متداوم را آغاز نموده و در این زمینه برای نگهبانان سرحدی دو کشور همواره تمرینات برگزار کرده‌ایم. همچنین آنها را با وسایل جدید و پیشرفته تجهیز می‌کنیم."

آقای براونفیلد افزود، که حکومت ایالات متحده برای مسئولین ساختارهای مختلف افغانستان و تاجکستان، که علیه قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم مبارزه میکنند، دوره‌ های مختلف آموزشی و تمرینات را راه اندازی نموده و همچنین این ساختارها را با فراهم آوری تجهیزات جدید کمک میکند.

آقای براونفیلد اظهار کرد، که تلاشهای کشورش با افغانستان و تاجیکستان دستاوردهایی نیز داشته است. به گفتۀ او، مقامات تاجکستان از کاهش قاچاق مواد مخدر از افغانستان اطّلاع داده‌اند.

همچنین کشت و تولید مخدرات در دو ولایت مهم افغانستان- هلمند و قندهار - به صورت چشمگیری کاهش یافته است.

معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا همچنین روز ٢٩- جون در مراسم افتتاح یک پوستۀ سرحدی در مرز تاجکستان و افغانستان، که با بیش از یک میلیون دالر سرمایۀ دولت ایالات متحده انجام شده است، شرکت کرد.

قابل یاد آوری است که دولت امریکا در همکاری با ادارۀ مبارزه با مواد مخدر تاجکستان هفت پوسته را در منطقۀ شوراباد سرحد میان تاجکستان و افغانستان اعمار مجدد نموده است.

تنها در سال جاری کمکهای مالی امریکا به مقامات سرحدی تاجکستان دو میلیون دالر را تشکیل داده است.

در چهار سال اخیر کمکهای امریکا به مقامات سرحدی تاجکستان ١۶ میلیون دالر بوده است.

XS
SM
MD
LG