لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز عملیات قوای امنیتی تاجکستان علیه قاچاقبران سرحدی با افغانستان


آغاز عملیات قوای امنیتی تاجکستان علیه قاچاقبران سرحدی با افغانستان

در این منطقه صعب العبور و نا امن مرز مشترک میان تاجکستان و افغانستان، که بارها صحنه درگیری میان سرحدبانان تاجک و قاچاقبران بوده است، چندین تن از سرحدبانان و قاچاقبران کشته شده‌اند و صدها کیلوگرام مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

مقامات مرزبانی تاجک می‌گویند، گستاخی گسترده قاچاقبران و ربوده شدن ساکنان محلات نزدیک مرز تاجکستان سبب عملیات نظامی علیه قاچاقبران شده است.

اخیراً قاچاقبران افغان در موضع نو آباد منطقه شور ‌‌آباد امیرخان یک باشنده قریه قواق را با خود به سمت نامعلومی برده‌اند.

به گفته شاهدان واقعه، افراد ناشناس هنگام اختطاف امیرخان، گفته اند او را برای آن می برند، که از مکان بود و باش آنها به ماموری پولیس خبر داده است. با گذشت شش روز هنوز از سرنوشت این مرد، که هنگام جمع آوری غله در زمین های کشتزار، ربوده شده بود، خبری نیست.

ساکنان محلی می‌گویند، هفتۀ پیش در یک موضع دور دست مکان مخفی قاچاقچیان از جانب مامورین پولیس مورد حمله قرار گرفته بود. یک منبع پولیس ناحیه شور ‌‌آباد گفت، حالا در موضع های صعب العبور این ناحیه عملیات نیروهای انتظامی علیه عابرین سرحدی غیرقانونی و قاچاقچیان افغان، که در مناطق صعب العبور میان مرز پناه برده‌اند، ادامه‌ دارد. این تصمیم مقامات در حالی است، که از اول سال جاری چهار مورد گروگان گیری ساکنان محلی از طرف قاچاقچیان ثبت شده است.

دولت سفروف، یک باشنده ناحیه شور‌‌آباد می‌گوید، اکثر ساکنان آن ناحیه از همکاری با مقامات برای مبارزه با قاچاقچیان ترس دارند. زیرا به گفته او، قاچاقچیان افغان در عوض این همکاری از آنها قصاص خواهند ستانید.

از سوی دیگر، سفروف می‌گوید، مقامات، آنها را برای رسانیدن این اطلاع هفته ها مورد بازپرسی قرار می‌دهند. او گفت "بارها در حضور نمایند‌ه های امنیت گفتم، که اگر به مردم در این سمت خوب تکیه نکنند، کارشان هیچ نتیجه نمی‌دهد. این افغان می‌رود، دو سه ماه پس باز گشته می‌آید".

خاصیت، یک زن دیگر محلی می‌گوید، ده ‌سال است آنها در قریه نزدیک مرز با ترس به سر می‌برند. او می گوید، از مقامات خواهش دارد، تا مرز را خوب نگهبانی کنند، که ساکنان آن زندگی آرام داشته باشند او می گوید "اگر همین افغان ها بروند، مردم آسوده تر می‌گردند. دائم مردم از دست این ها در ترس هستند و زندگی خوب را ندیده اند."

طی چند سال اخیر برای بیرون کردن قاچاقچیان، که در مناطق میان مرزی در ناحیه شور‌‌آباد پناهگاه ساخته‌اند، عملیات گذرانیده می‌شود، امّا با گذشت چند ماه از عملیات، آنها دوباره وارد خاک تاجکستان می‌شوند. نبودن راه تردد موتر در خط مرزی نزدیک این ناحیه، کوه و جنگل صعب العبور حفظ این منطقه مرزی را دشوار گردانده است.

مؤمن احمدی، کارشناس محلی می‌گوید، روس ها در سال ٢٠۰۵ از این مرز خارج شدند، ولی تجهیزاتی را در اختیار سرحدبانان تاجک نگذاشتند، ولی ایالات متحده با در نظر داشت این وضع به مرزبانان تاجک کمک وعده داده است. امریکا، به طور خاص، در منطقه مرزی شور‌‌آباد سربازخانه و چندین محل مرزبانی اعمار کرده است.

با این همه، به گفته کارشناسان، موجود نبودن تجهیزات مهم وهلیکوپتر و موترهای‌ گرد کار مرزبانان تاجک در مقابله با عابران سرحدی غیرقانونی، قاچاقبران و اختطاف گران ضعیف خواهد.

XS
SM
MD
LG