لینک های دسترسی

Breaking News

چرا خودکشی نو جوانان در امریکا افزایش یافته است؟


آمار خودکشی نوجوانان در ایالات متحدۀ امریکا در یک دهۀ پسین ۵۷ درصد افزایش یافته و بر اساس گزارش مرکز کنترول و وقایۀ امراض امریکا، اکنون خودکشی دومین عامل مرگ افراد بین ۱۵ و ۱۹ سال در ایالات متحده است.

هم اکنون از هر ۱۰۰ هزار فرد بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایالات متحده، حدود ۱۱ نفر آن سالانه خود کشی می‌کنند و بر اساس گزارش مرکز کنترول و وقایۀ امراض امریکا، این رقم سال به سال رو به افزایش است.

آمار جدید نشان می‌دهد که خودکشی نوجوانان در امریکا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ در مقایسه با سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ حدود ۵۶ درصد افزایش یافته است.

عامل چیست؟

عوامل متعدد بیولوژیکی، روانی و اجتماعی در افزایش خودکشی نوجوانان در ایالات متحده نقش بازی کرده می‌تواند که متخصصان روان شناسی کودکان و نوجوانان، بیشتر به مشکلات روانی چون افسردگی یا اضطراب، اعتیاد به مخدرات و الکول و تاریخچۀ خانوادگی خودکشی مکث می‌کنند.

بر اساس یک پژوهش جدید، آزار و اذیت کودکان و نوجوانان یکی از مشکلات عمده در ایالات متحده خوانده شده است. دنیای دیجیتل و رسانه‌های اجتماعی؛ جاییکه با چند کلیک انسان‌ها همدیگر را آزار رسانده می‌توانند، به این مشکل افزوده است.

افزون بر این، یافته‌های یک پژوهش دیگر نیز نشان داده است که از هر پنج دانشجوی کالج در ایالات متحده، یکی آن زیر فشار شدید روانی قرار داشته و در مورد خودکشی فکر می‌کند. فشار درس، هزینۀ بلند تحصیلی و مشکلات اقتصادی مرتبط با معیشت این جوانان از جمله عوامل احتمالی ازیاد خودکشی آنان خوانده شده است.

گرایش جنسی، آنهم در فضای داغ و منقسم سیاسی مرتبط با این موضوع، عامل دیگری است که سبب شده است تا کودکان هم‌جنس‌گرا و دو جنس‌گرا زیر فشار شدید قرار داشته باشند.

یافته‌های یک پژوهش نشان داده است که کودکان هم‌جنس‌گرا و دو جنس‌گرا، سه برابر دیگر افراد تلاش به خودکشی می‌کنند.

همچنین، این حس که افراد دگرباش جنسی به ویژه هم‌جنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها خود را از سایر افراد جامعه جدا و منزوی حس می‌کنند، آنان را وا می‌دارد تا در مورد خودکشی بی‌اندیشند.

دسترسی آسان بر اسلحه، از دید کارشناسان، یکی دیگر از عواملی است که سبب می‌شود آمار خودکشی به ویژه در میان نوجوانان در ایالات متحده بلند باشد.

بر اساس قوانین ایالات متحده، هر فرد ۲۱ ساله و بالاتر از آن حق دارد که اسلحه داشته باشد.

چی باید کرد؟

کارشناسان صحت روانی کودکان سفارش می‌کنندکه پدران و مادران باید مراقب کودکان شان باشند، به ویژه زمانی که فکر می‌کنند فرزندان شان در مورد خود کشی می‌اندیشند.

انزوا پسندی و گوشه گیری، اضطراب بیش از حد، اعتیاد به مخدرات، عصبانیت و خشم فزاینده، نوسانات بیش از حد مزاجی، ابراز نومیدی و یاس و خوابیدن بیش از حد یا کم خوابی مفرط را دانشمندان به عنوان علایم هشدار دهندۀ اندیشیدن کودکان در مورد خودکشی برجسته کرده اند.

متخصصان توصیه می‌کنند که در صورت بروز چنین علایم یا هم مشاهدۀ یک رفتار متفاوت و غیرمعمول، پدران و مادران بسیار گرم، صمیمی و صادقانه با فرزندان شان بحث کنند و نیز به داکتر صحت روانی مراجعه کنند.

XS
SM
MD
LG