لینک های دسترسی

Breaking News

اکثر افغان‌ها خواهان راه حل سیاسی در کشورشان اند - نظرسنجی


یک نظرسنجی تازۀ انستیتوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان نشان می‌دهد که اکثریت افغان‌ها به حل معضل کشور شان از طریق توافق سیاسی و تداوم نظام جمهوری موافق استند.

تمیم عاصی، یکی از مسوولان این انستیتوت روز پنجشنبه ۲۳ جنوری (سوم دلو) به خبرنگاران گفت که این نظرسنجی در زون‌های مختلف افغانستان از طریق گفتگو با ۵۰۰۰ نفر در شهرها (۶۰ درصد) و روستاها (۴۰ درصد) انجام شده است.

آقای عاصی گفت که۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفته اند که مشکل افغانستان نباید از طریق نظامی بلکه باید از طریق یک توافق سیاسی حل شود.

آقای عاصی افزود که در این نظر سنجی، ۶۸ درصد طرفدار نظام جمهوری، ۱۲ درصد خواهان نظام امارتی، ۱۱ درصد خواهان حکومت ترکیبی (جمهوری و امارتی) بوده و ۸ درصد چیزی نگفته اند.

او گفت: "سرنوشت حکومت افغانستان در صورت خروج نیروهای خارجی بدون یک توافق صلح بخشی دیگر این نظرسنجی است. ۵۲ فیصد به این نظر اند که جنگ داخلی به وقوع خواهد پیوست؛ اما ۴۸ فیصد می‌گویند که نظام دوام خواهد کرد".

در قبال حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از توافق احتمالی صلح، ۴۶ درصد گفته اند که این نیروها از افغانستان بیرون شوند، ۳۳ درصد نمی‌خواهند که این اتفاق بیفتد و ۲۱ درصد هم گفته اند که بخشی از این نیروها در افغانستان باقی بمانند.

اما در مورد سرنوشت جنگجویان خارجی طالبان پس از صلح، ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان خواهان خروج این جنگجویان از افغانستان و ۴۳ درصد دیگر خواهان باقی‌ماندن آنان در این کشور استند.

گفتگوهای صلح

همچنان آقای عاصی گفت که ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی بر رهبری گفتگوهای صلح توسط حکومت افغانستان تاکید کرده اند؛ چون به باور آنان اشخاص این کار را نمی‌توانند.

همچنان اکثریت پاسخ‌دهندگان گفته اند که باید گفتگوهای صلح در داخل افغانستان انجام شود، ۲۲ درصد گفته که بیرون از افغانستان و ۱۷ درصد به این نظر اند که هرجا طالبان می‌خواهند، این گفتگوها برگزار شود.

او افزود: "در میان کسانی که خواهان برگزاری گفتگوهای صلح در خارج از افغانستان استند، ۴۴ درصد کشورهای اسلامی، ۳۲ درصد منطقه، ۱۵ درصد امریکا و هفت درصد اروپا را پیشنهاد کرده اند".

همچنان ۸۳ درصد پاسخ‌دهندگان تاکید کرده اند که در گفتگوهای صلح، زنان افغان حضور داشته باشند؛ اما ۱۷ درصد مخالفت نشان داده اند.

در این نظرسنجی در مورد زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان نیز پرسیده شده است.

۴۱ درصد پاسخ‌دهندگان او را شخص مناسب برای تسهیل گفتگوهای صلح دانسته، ۳۹ درصد پاسخ منفی داشته و ۲۰ درصد هم گفته اند که نمی‌دانند.

XS
SM
MD
LG