لینک های دسترسی

Breaking News

برنامهٔ جهانی غذا: ۹۸ درصد افغان‌ها غذای کافی برای خوردن ندارند 


برنامهٔ جهانی غذا می‌گوید که در حدود ۹۸ در صد افغان‌ها غذای کافی برای خوردن ندارند و اقتصاد در حال سقوط زیر سلطهٔ طالبان، سال آینده وضعیت وخیم این کشور را به فاجعه سوق خواهد داد.

همه پرسی این ادارهٔ ملل متحد نشان می‌دهد که ۹۸ در صد افغان‌‌ها غذای کافی نمی‌خورند و از هر ۱۰ خانواده هفت آن مواد غذایی را قرض می‌کنند؛ اقدامی که آنان را بیشتر به فقر می‌راند.

توقف ناگهانی کمک‌ها به دنبال پیروزی طالبان در ماه اگست، اقتصاد شکنند افغانستان را در پرتگاه سقوط در حالی قرار داده است که نرخ مواد غذایی، نفت و سایر مواد ابتدایی همه روزه افزایش می‌یابد.

تامسن پیری،‌ سخنگوی برنامهٔ جهانی غذا در ژنیو گفت که کار‌های زیادی باید برای توقف این بحران از مبدل شده به فاجعه انجام شود.

این اداره در جریان سال جاری به ۱۵ میلیون نفر مواد غذایی فراهم کرده است و می‌خواهد که سال آینده در سراسر افغانستان به ۲۳ میلیون نفر کمک فراهم کند.

مقامات برنامهٔ جهانی غذا گفته است که در افغانستان فقر و گرسنگی به گونهٔ ناگهانی گریبانگیر مردم شده است.

در این حال، ندی الناشف، معاون کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت که خانواده‌های افغان با فقر و گرسنگی شدید مواجه اند و شمار زیاد آنان از مجبوری کودکان شان را به کار گماشته اند، اطفال را در کودکی با ازدواج داده اند و حتی دست به فروش کودکان شان زده اند.

ملل متحد هشدار داده است که در حدود ۲۳ میلیون نفر که ۵۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد با سطح مفرط گرسنگی و در حدود نه میلیون دیگر با خطر قحطی مواجه است.

XS
SM
MD
LG