لینک های دسترسی

Breaking News

گرسنگی و قحطی بیش از ۲۰ سال جنگ جان افغان‌ها را خواهد گرفت - گزارش


گروه بین‌المللی بحران با نشر گزارش تازه‌ای گفته است که اگر جامعۀ جهانی مساعدت اقتصادی را به افغانستان افزایش نبخشد، تلفات افغان‌ها در اثر گرسنگی و قطحی ناشی از بحران موجود بیشتر از تلفات جنگ ۲۰ سال اخیر در آن کشور خواهد بود.

در گزارش آمده است: "گرسنگی و فقر شدید که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مستولی شده است، به نظر می‌رسد که بیشتر از بم‌ها و گلوله‌هایی که در دو دهۀ پسین در آن کشور کار گرفته شده است، افغان‌ها را بکشد."

گروه بین‌المللی بحران گفته است که ناتوانی طالبان در مدیریت یک اقتصاد مدرن و قطع مساعدت کشورهای خارجی به افغانستان، عوامل عمدۀ بحران موجود اقتصادی و بشری در افغانستان است.

این گزارش جامعۀ جهانی را به خاطر ایجاد یک دستگاه دولتی کاملا متکی به کمک خارجی در ۲۰ سال گذشته در افغانستان مقصر دانسته است.

گزارش حاکیست: " امروز، اهداکنندگان کمک‌های بشردوستانه فراهم می‌کنند، اما این نوع محدود کمک‌های اضطراری برای جلوگیری از بحران‌های رو به وخامت انسانی و اقتصادی بسنده نیست. تلفات انسانی از قبل عظیم است. مرگ صدها هزار نفر یا بیشتر از آن، و صحنه‌های وصف ناپذیر محرومیت، در ماه‌های زمستان محتمل به نظر می‌رسد."

بر اساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، برخی تحلیلگران به این فکر اند که کشورهای غربی خواهان ناکامی طالبان و توبیخ آن گروه به خاطر مسلط شدن خشونت‌آمیز شان اند و از اینرو با قطع کمک‌ها می‌گذارند که افغانستان به یک کشور منزوی تبدیل شود، اما گزارش تاکید کرده است که بهای واقعی این مجازات را مردم افغانستان می‌پردازند.

طالبان نیز به خاطر وضعیت موجود، ناکامی در تشکیل حکومت همه‌شمول و نقض حقوق بشر به شمول محرومیت آموزش دختران و کار زنان، در این گزارش به شدت نقد شده اند.

در این گزارش هشدار داده شده است که عدم تعامل با طالبان پیامدهای بسا ناگوار برای مردم افغانستان و ثبات منطقه دارد. بر بنیاد این گزارش تعامل نکردن با طالبان در واقع پذیرفتن "پیامدهای ظالمانه و خطرناک" چون "قحطی فزاینده، افزایش مهاجرت، تهدیدات روز افزون تروریستی و افزایش قاچاق مخدرات" خواهد بود.

گروه بین‌المللی بحران از جامعۀ جهانی به ویژه ملل متحد و ایالات متحده خواسته است تا برای فعال نگهداشتن دستگاه دولت با طالبان کار کنند. این نهاد از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی جهانی خواسته است تا در زمینۀ ارسال پول به افغانستان، با طالبان تعامل کنند.

کشورهای غربی تعامل با طالبان را به پابندی آن گروه به تعهدات شان از جمله تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول، احترام به حقوق بشر به شمول حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها و مبارزۀ بی‌امان با تروریزم منوط کرده اند.

XS
SM
MD
LG