لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار سازمان جهانی صحت: نظام صحی افغانستان در پرتگاه فروپاشی قرار دارد


سازمان جهانی صحت هشدار داده است که نظام صحی افغانستان در پرتگاه فروپاشی قرار دارد و بدون اقدام فوری جامعۀ جهانی، این کشور با فاجعۀ بشری روبرو خواهد شد.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت که این هفته به کابل سفر رفته بود، ضمن ملاقات با مقام‌های طالبان از شفاخانۀ وزیر محمد اکبر خان دیدار کرد.

آقای گیبریسوس با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در این سفر وی نیازمندی‌های فوری مردم افغانستان را از نزدیک دیده و با مقام‌های ذیربط صحبت کرده است تا تشخیص کند که چگونه سازمان جهانی صحت در زمینۀ رسیدگی به این مشکلات کمک کرده می‌تواند.

در این خبرنامه آمده است که با قطع کمک‌های جهانی به پروژۀ صحتمندی که بزرگترین پروژۀ مراقبت‌های صحی در افغانستان است، هزاران مرکز صحی در افغانستان بدون تدارکات و امکانات طبی شده و معاش کارمندان این مراکز نیز پرداخته نشده است.

رییس سازمان جهانی صحت گفته است که تنها ۱۷ درصد مراکزی که زیر پوشش پروژۀ صحتمندی قرار داشت به گونۀ کامل فعال اند. او گفته است که اکثر مراکز صحی یا عملیات و خدمات خود را کاهش داده یا هم به کلی بسته شده اند.

به گفتۀ رییس سازمان جهانی صحت این وضعیت سبب شده است تا داکتران و کارکنان صحی به تمام بیماران رسیدگی نتوانسته و با این تصمیم دشوار روبرو شده و انتخاب کنند که "کی بمیرد و کی زنده بماند."

او گفته است: "این انقطاع در خدمات صحی تاثیر فزاینده بر عرضۀ خدمات اساسی و ابتدایی صحی و نیز پاسخگویی اضطراری، مجادله با پولیو و تلاش‌ها برای تطبیق واکسین کووید۱۹ داشته است."

همزمان با این، مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های اضطراری بشردوستانه گفته است که این سازمان ۴۵ میلیون دالر از بودجۀ مرکزی صندوق کمک‌های اضطراری ملل متحد را برای جلوگیری از فروپاشی نظام صحی افغانستان اختصاص داده است.

قرار است این پول در اختیار سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) قرار گیرد تا از طریق سازمان‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی در افغانستان به مصرف برسد، به این امید که مراکز صحی در سرتاسر کشور تا پایان سال فعال نگهداشته شوند.

XS
SM
MD
LG