لینک های دسترسی

Breaking News

روز جهانی محیط زیست؛ آلودگی هوا بزرگترین قاتل انسان


سازمان جهانی صحت گفته است که آلودگی هوا بزرگترین عامل خطرزا برای محیط زیست بوده و سالانه سبب مرگ کم و بیش هفت میلیون نفر می‌شود.

افزون بر این، آلودگی هوا سبب ایجاد مشکلات صحی چون نفس تنگی، سکته‌های قلب و مغز، سرطان شش و بیماری‌های قلب در میلیون‌ها نفر دیگر در سراسر جهان می‌شود.

بانک جهانی در آستانۀ پنجم جون (۱۵ جوزا) روز جهانی محیط زیست، تخمین زده است که تنفس هوای آلوده همه ساله هزینۀ بیش از پنج تریلیون دالر را بر اقتصاد جهان تحمیل می‌کند.

اولگا الگایوروفا، منشی کمیسیون اقتصادی ملل متحد گفته است که با افزایش آلودگی هوا، بهای انسانی و اقتصادی آن نیز هر روز سنگین‌تر می‌شود.

خانم ارگایوروفا گفت که با اینحال می‌توان برای مهار هزینۀ سنگین آلودگی هوا، گام‌های موثری برداشت. او از کنوانسیون جهانی آلودگی هوا که در سال ۱۹۷۹ از سوی ۵۱ کشور جهان امضا شد، یادآوری کرده گفت که پس از امضای این کنوانسیون، میزان مواد مضر در هوای اروپا تا ۸۰ درصد و در هوای شمال امریکا تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

ادارۀ حفاظت از محیط زیست افغانستان نیز با نشر پیام ویدیویی در فیسبوک گفته است که شهرهای بزرگ افغانستان با مشکل آلودگی هوا و محیط زیست دست و گریبان است.

شاه زمان میوندی، رییس ادارۀ حفاظت از محیط زیست افغانستان در این پیام از مردم افغانستان خواسته است تا برای کاهش آلودگی هوا و حفظ بهتر محیط زیست، از طریق تنظیم زباله‌ها، افزایش استفاده از ترانسپورت عامه و جمعی، گزارشدهی فعالیت‌های آلوده کنندۀ محیط زیست به مقام‌ها، مسوولیت فردی خود را در این زمینه ایفا کنند.

ملل متحد، استعمال مواد سوخت برای آشپزی و گرم کردن خانه‌ها، فعالیت کارخانه‌های تولیدی، سیستم‌های حمل و نقل، زراعت و استفاده از مواد کیمیایی و زباله را به عنوان عوامل عمدۀ آلوده کنندۀ هوا برجسته کرده است.

XS
SM
MD
LG