لینک های دسترسی

Breaking News

آلودگی هوا هر سال ۶۰۰ هزار کودک را می‌کشد


سازمان جهانی صحت گزارش داده است که همه ساله حدود ۶۰۰ هزار کودک در اثر معروض شدن با مواد زهری موجود در هوا تلف می‌شود.

بر اساس آمار این ادارۀ جهانی، از جمله ۱.۸ میلیارد کودک و نوجوان زیر سن ۱۵ سال در سراسر جهان، هر روز ۹۳ درصد آنان هوای آلوده و زهرآگین را تنفس می‌کنند.

سازمان جهانی صحت گزارش داده است که تنها در سال۲۰۱۶، حدود ۶۰۰ هزار کودک در اثر بیماری‌های مکروبی شش‌ها، ناشی از تنفس هوای آلوده، از بین رفت.

تدروس ادهانوم گیبریسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، این وضعیت را "توجیه ناپذیر" خواند و گفت که هوای آلوده میلیون ها کودک را مسموم کرده و زندگی شان را برباد می کند.

بر اساس آمار سازمان جهانی صحت ۹۰ درصد مردم جهان هوای آلوده با زهرهای خطرناک را تنفس ‌می‌کنند که همه ساله سبب مرگ نابه هنگام حدود هفت میلیون نفر می‌شود.

تنفس هوای آلوده به گونۀ ویژه برای کودکان زیانبار است، زیرا آنان سریعتر تنفس کرده و بدن شان در حال رشد می‌باشد. از سوی دیگر، کودکان زیر سن پنج سال بیشتر نزدیک به سطح زمین قرار دارند، جاییکه آلوده کننده هایی که کثافت بیشتر دارند، ته نشین می‌شود.

یافته های سازمان جهانی صحت نشان داده است که مرگ ده درصد کودکان زیر سن پنج سال در جهان ناشی از تنفس هوای آلوده می‌باشد. مواد زهری موجود در هوا رشد و قابلیت‌های شناختی کودکان را آسیب رسانده و منجر به بروز نفس تنگی می وحتا در برخی اوقات می تواند سبب بیماری سرطان شود.

علاوه بر آن، تنفس هوای آلوده در زمان بارداری، بر اساس یافته های سازمان جهانی صحت، شانس زایمان پیش از وقت، تولد نوزاد کوچک اندام و کم وزن را افزایش می‌دهد.

گزارش سازمان جهانی صحت که در آستانۀ نخستین کنفرانس جهانی آلودگی هوا و صحت نشر شده است، حاکی است که ۹۸ درصد کودکان در کشورهای دارای سطح درآمد پایان و متوسط و ۵۲ درصد کودکان در کشورهای ثروتمند معروض با هوای آلوده اند.

زهرهایی چون سلفات و کاربن سیاه که می تواند در عمیق ترین قسمت شش رفته و از آنجا وارد سیستم دوران خون شود، در این گزارش خطرناک‌ترین آلوده کنندۀ هوا عنوان شده است.

هوای آلودۀ ناشی از پخت و پز در داخل منزل و آلوده کننده های هوا در بیرون منزل عامل بیش از نصف تمام واقعات حاد مکروبی جهاز تنفسی کودکان در کشورهای فقیر و دارای سطح اقتصاد متوسط خوانده شده است.

برای جلوگیری از تاثیرات زیانبار هوای آلوده، سازمان جهانی صحت، خواستار رو آوردن به مواد سوخت پاک برای پخت و پز و گرم کردن منازل شده است. علاوه بر آن، این سازمان حکومت‌ها را به استفاده از سیستم پاکیزۀ حمل و نقل که دود فراوان تولید نکند، مدیریت بهتر زباله‌ها و تلاش برای کاهش دادن سطح گازها ترغیب کرده است.

XS
SM
MD
LG