لینک های دسترسی

Breaking News

روز جهانی منع استعمال تنباکو؛ سگرت چگونه انسان را می‌کشد؟


تنباکو و محصولات آن همه ساله سبب مرگ حدود هشت میلیون نفر در جهان می‌شود که ۳.۳ میلیون آن در اثر ابتلا به بیماری‌های شش می‌میرند.

سازمان جهانی صحت در آستانۀ ۳۱ می، روز جهانی منع استعمال تنباکو، با ارایۀ این آمار خواستار اقدام فوری حکومت‌ها برای جلوگیری از مصرف سگرت شده و نسبت به بهای "سنگین" صحی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی آن هشدار داده است.

وینایاک پرساد، مسوول جلوگیری از بیماری‌های غیرساری در سازمان جهانی صحت در صحبت با خبرنگاران در شهر ژنیو گفت که حتا افرادی که به مصرف سگرت عادت ندارند، در اثر تنفس دوامدار دود سگرتی که دیگران مصرف می‌کنند، تلف می‌شوند.

آقای پرساد به گونۀ ویژه از مرگ و میر حدود ۶۰ هزار کودک زیر سن پنج سال یاد آوری کرد که به گفتۀ وی همه ساله در اثر تنفس دود سگرت دیگران تلف می‌شوند.

کارشناسان صحی سازمان جهانی صحت گفته اند که دود سگرت که حاوی صدها زهر خطرناک است، به محض ورود به شش‌ها، ابتدا بخش‌هایی از شش را که مسوول دفع گرد و مواد بیگانه اند، فلج کرده و به سادگی راه خود را به عمیق‌ترین قسمت‌های این عضو حیاتی بدن باز می‌کند.

سپس، دود سگرت سبب کاهش کارآیی شش، کوتاه شدن نفس، تنگ شدن لوله‌های هوایی و ضخیم شدن مخاط در شش‌ها می‌شود.

ادامۀ این وضعیت سبب ایجاد بیماری‌های مزمن و دوامدار و در بسا موارد زمینه ساز ابتلای افراد به سرطان و بیماری‌های گوناگون می‌شود.

با آنکه شمار افرادی که در سراسر جهان سگرت دود می‌کنند از ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته، اما سازمان جهانی صحت از دولت‌ها خواسته تعهد کنند که تا سال ۲۰۲۵، با راه اندازی برنامه‌های بازدارندۀ مصرف سگرت، میزان استعمال سگرت را۳۰ درصد دیگر کاهش دهند.

دولت‌ها ترغیب شده اند تا سطح آگاهی عامه را در مورد زیان‌های تنباکو بلند ببرند؛ به گونۀ مثال، استعمال سگرت را در مکان‌های سربستۀ عامه منع کنند و از تبلیغ تنباکو و محصولات آن جلوگیری کنند.

افزون بر آن، سازمان جهانی صحت از کشورها خواسته است تا مالیات را بر محصولات تنباکو افزایش داده و شرکت‌های تولید کنندۀ آن را مجبور سازند تا در پشت بسته‌های سگرت، عکس‌های تکاندهنده از تخریبات تنباکو بر بدن را چاپ کنند.

همچنان دولت‌ها به ایجاد خطوط تلیفونی رهنمای ترک سگرت ترغیب شده اند تا به مردم رهنمایی و معلومات به موقع و رایگان را فراهم کنند؛ رویکردی که به گفتۀ مقام‌های سازمان جهانی صحت، در هند، فلیپین، تونس، کوستاریکا و بورکینافاسو موثر ثابت شده است.

سازمان جهانی صحت همچنان افراد را به ترک سگرت تشویق کرده و گفته است "هیچ زمانی برای ترک سگرت دیر نیست، زیرا فقط دو هفته پس از دود نکردن سگرت، فعالیت شش‌ها بهبود و خطرات آن کاهش یافته و می‌تواند از تشدید بیماری‌ مزمن شش جلوگیری شود."

XS
SM
MD
LG