لینک های دسترسی

Breaking News

حتا یک سگرت در روز سبب بیماری قلبی می‌شود


دود کردن سگرت با خطر ایجاد بیماری‌های مختلف از جمله آفات قلب و رگ‌ها و بیماری‌های شش ربط دارد

هیچ سطح امن برای دود کردن سگرت وجود ندارد و فقط دود کردن یک سگرت در روز نیز می‌تواند نصف خطر ابتلا به بیماری‌های قلب و رگ‌ها و سکته‌های قلبی و دماغی را که از مصرف یک بسته سگرت ناشی می‌شود، متوجه صحت سازد.

پژوهش جدید طبی پس از مقایسۀ افرادی که روزانه یک، پنج یا ۲۰ سگرت دود می‌کردند، نشان داده است که مردانی که فقط روز یک سگرت دود ‌می‌کنند در مقایسه با مردانی که هرگز سگرت دود نکرده اند، ۷۴ درصد بیشتر با خطر امراض قلبی و ۳۰ درصد بیشتر در معرض خطر سکته روبرو اند.

همچنان، زنانیکه روز یک سگرت دود می‌کردند در مقایسه با زنانیکه هرگز سگرت دود نکرده بودند، دو مرتبه بیشستر معروض با خطر امراض قلبی و ۴۶ درصد بیشتر معروض به سکته بودند.

الن هکشاو، محقق این مطالعه و پژوهشگر در انستیتیوت سرطان پوهنتون لندن به خبرگزاری رویترز گفت "حتا کسانیکه بسیار کم سگرت دود می‌کنند، بیش از آنچه انتظار می برند، معروض به خطر بلند ابتلا به بیماری‌های قلب و رگ‌ها اند".

داکتر هکشاو می‌گوید که کسانیکه بسیار زیاد سگرت دود می‌کنند، با کاهش شمار سگرت‌هایی که در یک روز دود می‌کنند، می‌توانند از مزایای صحی مستفید شوند، اما وی تاکید می‌کند دود کردن سگرت را باید به کلی متوقف کرد تا از زیان‌های ناشی از آن در امان ماند.

محدودیت این مطالعه این است که سایر عوامل مثل چاقی و بیماری شکر که مستقلانه سبب ایجاد امراض قلب و رگ‌ها شده یا هم منجر به سکته‌های قلبی و مغز می‌شود، در آن ارزیابی نشده است.

داکتر کنیت جانسن، پژوهشگر صحت عامه در پوهنتون اوتاوا در کانادا که در این پژوهش شامل نیست با اشاره به یافته های این تحقیق می‌گوید که هیچ مقدار استعمال سگرت مصوون نیست و حتا دود کردن یک سگرت در روز نیز می‌تواند پیامدهای ناگوار صحی داشته باشد.

آقای جانسن استدلال می کندکه "شمار سگرت که در یک روز دود می‌شود، درست شباهت به پلتۀ گوگرد دارد که با آن سگرت روشن می‌شود، به این مفهوم که قوطی گوگرد با وصف داشتن پلته های فراوان، فقط با یک پلته می‌تواند آتش بزرگی بی‌افروزد".

XS
SM
MD
LG