لینک های دسترسی

Breaking News

یوگا سبب کاهش فشار خون می‌شود – پژوهش


کسانیکه کم از کم هفتۀ سه بار یوگا را با حرکات مخصوص تنفس عمیق و استراحت عضلات تمرین می‌کنند، بر بنیاد یافته های یک پژوهش تازه، در مقایسه با کسانیکه یوگا نمی‌کنند، فشار پایینتر خون می‌داشته باشند.

در این پژوهش ۳۵۱۷ زن و مرد میان‌سال اضافه وزن که فشار بلند خون داشته یا هم در آستانۀ ابتلا به فرط فشار خون قرار داشتند، شرکت کرده بودند.

دانشمندان که همواره فشار خون این افراد را پیش و به دنبال تمرین یوگا بررسی می‌کردند، پی بردند که پس از تمرین، فشار خون سیستولیک آنان پنج و فشار خون دیاستولیک شان تا چهار میلی متر ستون سیماب پایین می‌آمد.

فشار خون انسان دو بخش سیستولیک و دیاستولیک دارد. فشار سیستولیک که همزمان با ضربان قلب است، در اثر انقباض عضلات قلب و راندن خون به شریان‌ها تولید شده و فشار خون دیاستولیک بین دو ضربۀ قلب ایجاد شده که همزمان با سست و شل شدن عضلات قلب و ورود خون به اجواف قلب می‌باشد.

کسانیکه مبتلا به فشار بلند خون بودند و هفتۀ سه روز یوگا را با تمرینات تنفس عمیق و آرامش عضلات انجام می‌دادند، فشار خون سیستولیک شان تا ۱۱ و فشار خون دیاستولیک شان تا شش میلی متر ستون سیماب پایین آمد.

یین وو، استاد در پوهنتون کنیتیکت که این تحقیق را رهبری کرده به خبرگزاری رویترز گفته است که یوگا نیز مانند رژیم غذایی و پرهیز از استعمال دخانیات، به عنوان روشی برای کاهش فشار خون به کار بسته شود.

فشار نارمل خون افراد باید ۸۰/۱۲۰ میلی متر ستون سیماب یا پایانتر از آن باشد و فشار خون بالاتر از ۹۰/۱۴۰ میلی متر ستون سیماب، فرط فشار خون پنداشته می‌شود.

XS
SM
MD
LG