لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبینی آیساف از پیشرفت پروسه صلح و آشتی در افغانستان


خوشبینی آیساف از پیشرفت پروسه صلح و آشتی در افغانستان

مقامات قوای آسیاف در افغانستان از پیشرفت های پروگرام صلح و ادغام مجدد خبر میدهند و میگویند از ادامه این روند حمایت و پشتیبانی میکنند.

جنرال فل جونز رئیس بخش ادغام مجدد قوای ایساف به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت این پروگرام میان گروه های مختلف اعتماد را ایجاد کرده و باعث پیوستن گروه های مختلف به پروسه صلح و ادغام مجدد شده است.

جنرال جونز به ادامه گفت "بطور فزاینده ما قوت پروگرام صلح و ادغام مجدد را می بینیم که با پروسه انتقال یکجا شده است، این دو عملیهء اعتماد هستند که همدیگر را تقویت میکنند. آیساف به عنوان اولویت کلیدی خود از پروسه صلح حمایت میکند. ما از نزدیک با شورای عالی صلح کار میکنیم تا مطمئین شویم که پروگرام را درک میکنیم و پروگرام را طوری ترتیب میکنیم که مسؤلین شورای عالی صلح بالای حمایت ما اعتماد کنند"

او همچنان میگوید این یک پروسه افغانی است که افغان ها آن را رهبری میکنند اما میگوید به خاطر مؤفقیت این پروسه و پشتیبانی و حمایت از آن، ایساف هر آنچه در توان دارد به کار می برد.

در عین حال سخنگوی آیساف میگوید در حال حاضر مذاکرات با گروه های مختلف مخالف دولت جریان دارد و مذکرات صلح با ده گروه نهایی شده است.

جنرال جکوبسن سخنگوی ایساف درا ین مورد میگوید.

"امروز دو هزار و سیصد و هشتاد و پنج تن از این طریق به پروسه صلح پیوسته اند.

حدود ده گروپ به خاطر پیوستن به پروسه صلح در حال انجام مذاکرات نهایی می باشند.

و همچنان گروه های زیادی اند که از طریق نهاد های مختلف در تماس اند و مذاکرات صلح با آنها ادامه دارد"

مقامات ایساف همچنان گزارش های را رد میکنند که در آن گفته می شود، شماری از کسانی که به پروسه صلح پیوسته اند، یک بار دیگر با مخالفین مسلح یکجا شده و به خشونت رو آورده اند.

این مقامات میگویند تنها یکی دو مورد وجود داشته که افراد پیوسته به پروسه صلح دو باره با مخالفین پیوسه و دست به خشونت زده اند اما به گفته آنان این یک امر استثنایی بوده است.

XS
SM
MD
LG