لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: تا ۱۵روز آینده رئیس جمهور جدید آغاز به کار نماید


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشتبه در نشستی با استادان پوهنتون های کابل گفت که با توجه به طولانی شدن انتخابات و تاثیرات منفی آن بر وضعیت امنیتی و زندگی مردم عام، نتیجه انتخابات باید تا دو هفته آینده معلوم گردد.

آقای کرزی در این نشست به توافقات دو تیم انتخاباتی اشاره نموه و ابراز امیدواری نمود که این توافق برای منافع بزرگتر مردم و با درنظرداشت حالات موجود هر چه زودتر باعث به نتیجه رسیدن انتخابات گردد.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تحکیم وحدت ملی در افغانستان گفت که دولتمردان، سیاسیون و نخبه های این کشور باید مدیون این مردم و وحدت ملی آنها باشند و بنابرین حق مردم بر آنهاست تا با تقویت و تحکیم نهاد های دولتی و حکومتی، از منافع شان پاسبانی کنند.

آقای کرزی درحالی تاکید به اهمیت تحکیم وحدت ملی مینماید که کمیسیون مشترک وحدت ملی میان دو تیم انتخاباتی روز گذشته کار شان را آغاز نمودند.

این کمیسیون روی چگونگی ساختار حکومت وحدت ملی وصلاحیت های پست اجرایی در حکومت آینده بحث مینمایند ودر مدت یک هفته نتایج شانرا به رهبران تیم های انتخاباتی پیشکش و به مردم افغانستان اعلام خواهند نمود.

روند ابطال آرا امروز آغاز میگردد

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند ابطال آرا و روند بازشماری آرای ۶۰۰۰ هزار صندوق رای دهی خبر داد.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری گفت که روند ابطال آرا بعد از چاشت امروز در حضور ناظرین خارجی و داخلی و نماینده های تیم های تخنیکی نامزدان آغاز میگردد.

او افزود که هر روز یک تعداد از چک لست ها و جدول های نتایج در حضور ناظرین و مشاهدین داخل سیستم ابطال آرا میگردد و درنتیجه آن معلوم میگردد که چه تعداد از آرا با اعتبار وچه تعداد بی اعتبار شناخته میشود.

آقای نور گفت که این روند هشت مرحله را در برمیگیرد و بعد از هشت مرحله نتیجه آن معلوم میگردد.

به گفته نور، تمام این مراحل در حضور ناظرین و مشاهدین به صورت علنی صورت میگیرد و نتیجه آن نیز بعد از فیصله کمیسیون به صورت علنی اعلام میگردد.

باز شماری ۶۰۰۰ صندوق رای دهی

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که روند باز شماری۶۰۰۰ صندوق رای دهی به خواست دو تیم انتخاباتی فردا آغاز میگردد.

او افزود که لست ۶۰۰۰ صندوق از سوی هر دو تیم انتخاباتی به شکل عملی و فزیکی با این کمیسیون شریک ساخته شده است.

به گفته نور، در این باره انکشافاتی هم صورت گرفته و بعد از غور و بررسی کمیسیون نهایی میگردد و به مجردیکه از سوی کمیسیون نهایی گردید، روند باز شماری در حضور ناظرین و مشاهدین آغاز میگردد.

او گفت که روند شمارش به روند تفتیش کدام صدمه نمیرساند و روند تفتیش همه روزه مانند روز های قبل ادامه میداشته باشد اما روند شمارش مجدد ۶۰۰۰ صندوقها جدی تر میباشد.

به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روند باز شماری مانند روند تفتیش توسط کارمندان این کمیسیون صورت میگیرد.

طرح باز شماری ۶۰۰۰ صندوق رای دهی از سوی ملل متحد پیشنهاد و هر دو تیم انتخاباتی آنرا تایید نموده اند.

به اساس این طرح هر تیم انتخاباتی ۳۰۰۰ صندوق را از تیم مقابل مشخص مینمایند تا آن صندوقها مورد باز شماری مجدد قرار گیرد.

تیم های انتخاباتی در مورد این ۳۰۰۰ صندوق تا حال جزییات ارایه نکرده اند که مربوط به کدام ولایات میباشد.

هم چنان آقای نور میگوید که روند تفتیش آرا سریع تر گردیده است و از آغاز این روند تا حال به تعداد ۸۳۸۲ صندوق که نزدیک به ۳۷ فیصد صندوقها را تشکیل میدهد، تفتیش گردیده است و این کمیسیون تلاش مینماید تا این روند با ازدیاد تیم ها سریعتر گردد تا این روند زودتر خاتمه یاد و نتیجه انتخابات اعلام گردد.

در مجموع باید ۲۲ دوهرار و ۸۰۰ و ۲۸ صندوق که از تمام ولایات به دفتر مرکزی کمیسیون انتقال داده شده است، بررسی گردد.

این روند به تاریخ ٢٦ سرطان آغاز گردید اما چندین بار به دلیل ا ختلاف نظر میان تیم های تخنیکی نامزدان متوقف گردید.

XS
SM
MD
LG