لینک های دسترسی

Breaking News

ایران خبر انتقال میزایل های بالستیک را به عراق "دروغین" خواند


iran misile

ایران گزارش آژانس رویترز را رد کرد که گویا تهران میزایل های خود را به عراق انتقال داده است.

تهران شام شنبه گفت که هدف آن گزارش، صدمه رسانیدن به روابط ایران با همسایه هایش است.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران گفت "همچو خبرهای احمقانه و دروغین هیچ هدفی به جز تاثیرگذاری بر روابط خارجی تهران به ویژه با همسایه هایش، ندارد."

منابع ایرانی، عراقی و غربی به رویترز گفته اند که ایران میزایل های بالستیک خود را به عراق انتقال داده و ظرفیت تولید بیشتر آن میزایل ها را در عراق انکشاف می دهد .

اما آقای قاسمی گفت "این خبر کاملاً به هدف ایجاد ترس و هراس در کشور های منطقه به نشر رسیده است."

هر نشانه یی که بازگوکنندۀ آمادگی ایران برای پالیسی تهاجمی تر میزایل در عراق باشد، تنش میان تهران و واشنگتن را که با خروج دونالدترمپ از توافق هسته یی بیشتر شده است، تشدید می بخشد.

علاوه بر آن، همچو یک گام، کشور های مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا را که از امضا کنندگان توافق هسته یی ایران اند و تلاش می کنند آن توافق حفظ شود، دست و پاچه خواهد ساخت.

براساس گفته های سه مقام ایرانی، دو کارمند استخبارات عراق و دو منبع استخباراتی غرب، ایران میزایل های با برد کوتاه خود را در چند ماه اخیر به عراق انتقال داده است.

هر پنج مقام گفته اند که ایران به گروه های مستقر در منطقه همکاری و کمک می کنند تا خود ساختن میزایل های بالستیک را آغاز کنند.

XS
SM
MD
LG