لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان با دو شرکت هندی دو پروژۀ برق را قرارداد کرد


رئیس شرکت برق افغانستان دو قرارداد تمدید پروژه‌های برق را با دو شرکت خصوصی هندی در حضور رئیس جمهور محمد اشرف غنی امضا کرد.

قرارداد نخست، تمدید لین برق ۵۰۰ کیلووات شبرغان – دشت الوان به طول ۳۰۸ کیلومتر است که ۶۰ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.

قرار است این پروژه که شرکت بین المللی KEC هند آن را تطبیق می‌کند تا دو و نیم سال دیگر به بهره برداری گذاشته شود.

همچنان، قرارداد تمدید لین برق ۲۲۰ کیلوولت از شبرغان تا اندخوی به طول ۷۰ کیلومتر میان شرکت برق افغانستان و شرکت خصوصی KPTL هند امضا شد.

هزینۀ مجموعی این دو پروژه ۷۵ میلیون دالر امریکایی می باشد که از بودجۀ بانک انکشاف آسیایی پرداخته می‌شود.

افغانستان و هند در این اواخر روابط تجارتی و اقتصادی خود را گسترش بخشده اند. رئیس جمهور افغانستان نیز در سفر اخیرش به هند، سرمایه گذاران آن کشور را به سرمایه گذاری در افغانستان ترغیب کرد.

XS
SM
MD
LG