لینک های دسترسی

Breaking News

سیگار: افغانستان در بخش مبارزه با فساد پیشرفت کرده است


دفتر سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که حکومت افغانستان در رسیدن به معیارهای استراتیژی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده است؛ اما هنوز هم برخی چالش‌های جدی وجود دارد.

سیگار در یک گزارش تازه گفته است که با وجود مبارزه با فساد و پیشرفت در این راستا، اداره‌های مهم دولتی افغانستان که بر ضد فساد کار می‌کنند با کمبود منابع مواجه اند.

دفتر سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است: "حکومت افغانستان تا ماه جون ۲۰۱۹ در بخش مبارزه با فساد، از جمله ۷۶ معیار، ۵۷ معیار را تکمیل کرده است؛ اما برای تکمیل معیارهای باقی‌مانده نگرانی وجود دارد و برای رسیدن به نتایج قابل توجه به اقدامات مداوم نیاز است."

به گفتۀ سیگار، با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز هم چالش‌های جدی فراراه حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد وجود دارد.

همچنان سیگار معافیت افراد زورمند دخیل در فساد اداری و کاهش فعالیت‌های محکمۀ ویژه مبارزه با فساد را از چالش‌های جدی در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان دانسته است.

XS
SM
MD
LG