لینک های دسترسی

Breaking News

تولید زعفران افغانستان حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است


پنجمین کنفرانس ملی زعفران روز دوشنبه در کابل، برگزار شد

وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان، پنجمین کنفرانس ملی زعفران را روز دوشنبه در کابل، برگزار کرد.

نصیراحمد درانی، سرپرست این وزارت، در این کنفرانس گفت، در سال گذشته ۶.۲ تن زعفران تولید شده بود که عواید آن به نه میلیون دالر رسید.

آقای درانی، افزود که تولید زعفران در سال جاری، به گونۀ تخمینی ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است.

بربنیاد برآورد وزارت زارعت، آبیاری ومالداری افغانستان فروش تولیدات زعفران در سال جاری حدود ۱۲ میلیون دالر عاید خواهد داشت.

سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفت "سال گذشته تصویب طرح پنج سالۀ انکشاف زعفران از سوی شورای عالی اقتصادی، سبب شد تا مسیر انکشاف صنعت زعفران مشخص شود".

پنجمین کنفرانس ملی زعفران به منظور دریافت راهکارهای چگونگی پروسس و بازاریابی برای تولیدات زعفران برای سه روز برگزار شده است.

در این کنفرانس، نمایندگان سفارت‌های مقیم کابل و نمایندگان سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی، کارشناسان ایران و هندوستان و دهقانان زعفران از کابل و ۲۷ ولایت افغانستان اشتراک کرده بودند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کنفرانس ملی زعفران، تأکید کرد که حکومت و سکتور خصوصی باید روی بلند بردن کیفیت بسته بندی و پروسس تولیدات زعفران، توجۀ جدی کنند.

XS
SM
MD
LG