لینک های دسترسی

Breaking News

بودجۀ سکتور امنیتی افغانستان ۳۲۴ میلیون دالر کاهش یافته است


وزارت مالیۀ افغانستان می‌گوید که بدنبال صرفه‌جویی در اداره‌های دولتی که بیشترین مصارف را دارند، ۳۲۴ میلیون دالر در بودجه سکتور دفاعی و امنیتی این کشور کاهش آمده است.

بر بنیاد آمار این وزارت، مجموع بودجه سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان سالانه ۵.۵ میلیارد دالر است که از این میان ۵۰۰ میلیون آن از بودجه ملی این کشور و متباقی از کمک‌های خارجی تامین می‌شود.

عبدالحبیب زدران، معین مالی و اداری وزارت مالیه روز پنجشنبه ۲۱ نومبر (۳۰ عقرب) به خبرنگاران گفت که بیشترین بودجه به سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان اختصاص می‌یابد و پرمصرف‌ترین وزارت‌ها نیز وزارت‌های دفاع و داخله است.

او افزود: "در بودجه سال آینده در بخش وزارت‌های داخله و دفاع ما بیش از ۳۰۰ میلیون دالر را صرفه‌جویی کردیم یعنی بودجه شان را کم کردیم. ما معیارهای درستی را برای سنجش یا پیش‌بینی بودجه امسال در نظر گرفته ایم."

فضل وهاب ممتاز، مسوول کمیسیون صرفه‌جویی سکتور امنیتی در وزارت مالیۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که از مجموع بودجه سکتور امنیتی و دفاعی ۶۷ درصد به وزارت دفاع و ۳۳ درصد به وزارت داخله اختصاص داده می‌شود.

صرفه‌جویی در مصارف وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی براساس فرمان ریاست جمهوری به منظور جلوگیری از فساد اداری و موثریت مصرف بودجه عملی شده است.

آقای ممتاز افزود که در سه سال آینده وزارت مالیه در نظر دارد مصارف سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان را تا یک میلیارد کاهش دهد.

XS
SM
MD
LG