لینک های دسترسی

Breaking News

سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دالری الکوزی گروپ در بخش مخابرات در افغانستان


وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان، گفته که گروپ شرکت‌های الکوزی با خرید شرکت خصوصی وصل تلی‌کام، ۳۰۰ میلیون دالر در بخش مخابرات سرمایه‌گذاری می‌کند.

این وزارت در اعلامیه‌ای گفته است که به خاطر خرید و حل مشکلات شرکت خصوصی وصل تلی‌کام و حصول قرض‌هایش، مسؤولین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با الکوزی گروپ و وصل تلی‌کام توافق کرده اند.

در اعلامیه‌ای این وزارت آمده است که شورای عالی اقتصادی افغانستان، طرح فروش و انتقال مالکیت شرکت خصوصی وصل تلی‌کام را به الکوزی گروپ، در اصول منظور کرده است.

وزارت مخابرات افغانستان گفته است: "مجتمع شرکت‌های خصوصی الکوزی با پرداخت۳۰۰ میلیون دالر امریکایی، شرکت مخابراتی وصل تلی‌کام را خریداری و تمامی ذمت‌های مالی شرکت وصل تلی‌کام را از اصل قیمت موافقه شده، به جانب دولت و سایر معامله داران پرداخت می‌کند".

شرکت وصل تلی‌کام جواز خدمات مخابراتی CDMA را دارد که اکنون ورشکست شده است.

بر اساس معلومات وزارت مخابرات، شرکت وصل تلی‌کام از بدو تأسیس با مشکلات تخنیکی – فنی همراه بود و به همین دلیل نتوانست خواست‌های بازار را برآورده کند و مشتریانش از صدهزار تن به ۱۲هزار تن کاهش یافت.

وزارت مخابرات افغانستان گفته است: "شرکت مخابراتی خصوصی وصل تلی‌کام در طول سال‌های فعالیت‌اش برعلاوه اینکه مقروضیت‌های مالیاتی‌اش را تصفیه نکرده، مقروضیت‌های شرکت‌های خصوصی و دوایر دولتی را نیز نپرداخته است".

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (ATRA) می‌گوید که شرکت وصل‌ تلی‌کام حدود ۷۰۰ میلیون افغان سرمایه‌گذاری کرده که اکنون ۲۰ میلیون افغانی از جواز و حدود ۲۰ میلیون افغانی از درک فریکونسی قرضدار است.

حکومت افغانستان، قبلاً به شرکت وصل تلی‌کام دو ماه فرصت داده بود که مشکلاتش را حل و قروض‌اش را بپردازد؛ اما این شرکت مؤفق به انجام این کار نشد.

به گفتۀ وزارت مخابرات افغانستان، قرار است که الکوزی گروپ، با خرید شرکت وصل تلی‌کام، جواز تکنالوژی GSM را بگیرد و خدمات مخابراتی 3G و 4G را به مشتریان عرضه کند.

آمار ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۲ تا اکنون، ۲.۴ میلیارد دالر در سکتور مخابرات سرمایه‌گذاری شده است.

XS
SM
MD
LG