لینک های دسترسی

Breaking News

يک عضو پارلمان برتانيه و يک سياستمدار عاليرتبه فرانسه تحت پروگرام نفت بمقابل مواد غذائي از رژيم صدام حسين قرارداد بدست آوردند.


يک کميته مجلس سناي کانگرس ايالات متحده مدارکي را افشا کرده که نشان ميدهد يک عضو پارلمان برتانيه و يک سياستمدار عاليرتبه فرانسه تحت پروگرام نفت بمقابل مواد غذائي از رژيم صدام حسين قرارداد بدست آوردند. کميته فرعي دائمي سنا براي تحقيقات ميگويد به جورج گَلَوي، عضو پارلمان برتانيه و شارل پسکوا، وزير داخله سابق فرانسه در بدل پشتيباني سياسي شان از ديکتاتور عراق جوازهائي داده شده بود که باساس آن ميتوانستند مليون ها بيرل مواد نفتي بفروشند. اين کميته فرعي سنا اسنادي را از وزارت نفت عصر صدام عراق افشا کرده که اين دو نفر را منحيث دريافت کنندگان جواز معرفي ميکند و ميگويد که اين سياستمداران در صدد کتمان اين معامله بودند. گلوي و پسکوا، هردو اين داعا را در گذشته تکذيب کرده و اين تکذيبيه را امروز تکرار نمودند. پروگرام نفت بمقابل غذا که فسخ گرديده است طوري طرح شده بود که بمنظور کاهش اثرات تعزيرات بر عراق، بغداد بتواند جهت خريداري مودا بشري نفت بفروش برساند.

XS
SM
MD
LG