لینک های دسترسی

Breaking News

هزاران نفر در نيپال عليۀ حکمروائي مستقيم پادشاه احتجاج کردند.


هزاارن نفر در نيپال مظاهره نموده و اعادۀ ديموکراسي را تقاضا ميکنند. اين اولين احتجاج ازوقتي است که پادشاه حکومت انتخابي را منحل نموده و قدرت مطلق را بدست گرفت. در حالي که در حدود پنج هزار نفر در جاده هاي کتمندو عليۀ سلطۀ مستقيم گيانندرا پادشاۀ نيپال مظاهره ميکردند، پوليس از نزديک ناظر اوضاع بود. اين راه پيمائي احتجاجي را هفت حزب سياسي عمدۀ نيپال سازمان داده اند. اين احزاب ميگويند احتجاج شان را تا وقتي تشديد ميکنند که پادشاه حکومت منحل شده را احيا کرده و به حکومت چندين حزبي اجازه بدهد از طريق مذاکره با ماويست ها بحران سياسي را حل و فصل کند. ماويست ها مبارزه ميکنند تا يک دولت کمونيستي را جانشين سلطنت بسازند. امروز حکومت سلطنتي قواي امنيتي را بحالت آماده باش قرار داده گفت حکومت اطلاعاتي در دست دارد که گروه هاي دهشت افگن به چنين اجتماعات نفوذ کرده و به سازمان دهندگان هشدار داد تا محتاط باشند.

XS
SM
MD
LG