لینک های دسترسی

Breaking News

سودان يک کارمند دومي کمک بشري را در قضيۀ تجاوز جنسي توقيف کرده است.


سودان يک کارمند دومي سازمان دوکتوران بدون سرحد را با رابطه به گزارش صدها واقعۀ تجاوز جنسي در منطقۀ غربي دارفُر توقيف کرده است. ڤنسنت هوت، انسجام دهندۀ منطقوي گروه امروز يک روز بعد ازتوقيف پال فورمن، آمر هالندي آن سازمان در سودان بازداشت گرديد. طبق گزارش سازمان دوکتوران بدون سرحد پال فورمن به انتشار اطلاعات نادرست، جاسوسي و ضرر رسانيدن به سودان متهم است. او بعدتر بقيد ضمانت نقدي آزاد گرديد. در ماۀ مارچ، دوکتوران بدون سرحد گزارشي را منتشر کرده و از تقريباً ۵۰۰ قضيۀ تجاوز جنسي زنان و دختران طي چهار و نيم ماه در دارفُر اطلاع داد. گزارش حاکيست که بيش از ۸۰٪ کساني که مورد تجاوز قرار گرفته بودند گفتند مرتکبين عساکر سوداني و مليشاهاي عرب طرفدار حکومت بودند.

XS
SM
MD
LG