لینک های دسترسی

یک  محکمه در شرق   پاکستان  دوازده نفر را  که به جرم  تجاوز جنسی بر یک زن  زنداني  بودند  آزاد  ساخته است


اينقضيه بک موضوع داغ خشونت عليه زنان در پاکستان گرديده است مجموعاً سيزده مرد در سال دو هزار و دو بعد از آنکه محترم مائي يک زن سي و سه ساله در بارۀ رنج و عذابش افشاتي نمود توقيف شده بودند. او گفت به امر يک شوراي قبيليوي که به گفته او مجازاتي در برابرد ادعاي روابط برادرش با يک زن از قبيلۀ ديگر بود ، مورد تجاوز جنسي قرار گرفت. در آگست سال ۲۰۰۲ شش مظنون به مرگ محکوم شدند و هشت نفر ديگر برائت گرفتند. ولي در ماه مارچ امسال يک محکمۀ ديگر اين محکوميت پنج نفر را رد نمود و حکم مرگ هشت نفر ديگر را به شش سال تا حبس عمري تخفيف داد. مقامات پاکستان اين سيزده نفر را بار ديگر به تعقيب تصايم محکمه توقيف کردند و تا مرافعه طلبي در توقيف خواهند بود.

XS
SM
MD
LG