لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان  پروگرام  جديد خلع صلح را براه مياندازد


در حاليکه ارائه آراء در انتخابات پارلماني در افغانستان در ماۀ سپتمبر تعيين گرديده است ، افغانستان ، جهت پاکسازئ کشور از سلاح غير قانوني ، يک پروگرام جديد خلع سلاح را پياده کرده است.

مامورين افعان امروز شنبه گفتند در کشور ، حدود يک هزار و هشت صد گروه مسلح غير دولتي هنوز هم باقي مانده است. توقع ميرود اين طرح پاکسازي و خلع سلاح تا سه سال دوام کند.

البته عمليات خلع سلاح در سال ۲۰۰۳ توسط حامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان ، براه انداخته شده بود که خلع سلاح صد هزار مليشا را در بر داشت . در آن عمليات جنگجويان اسلحه خود را تسليم کرده و در عوض دستمزد مواد غذايي و لباس را بدست اوردند. ولي تا کنون معلوم نيست که ايا عمليات تازه براي مليشا ها که سلاح خود راتسليم ميکنند مشوق هاي ديگري را هم ميدهد يا خير..

XS
SM
MD
LG