لینک های دسترسی

Breaking News

دانلد رمسفلد: تلاش مامورين عراقي و امريکائي براي نزديک شدن با برخي از عناصر شورشي ، جهت کاهش دادن خشونت ها


رمسفلد در مصاحبه هاي تيلويوزيوني خود ، چنين تماس گيري ها را يک امر جاري و عادي خوانده است.

او گفت نبايد جاي تعجب باشد که حکومت حاکم بر خود در عراق ، بخواهد بر اعضاي شورشيان فشار اندازد ، اما موکداً اظهار داشت که کدام مذاکراتي با دهشت افگنان سرسخت صورت نخواهد گرفت.

رمسفلد بر يک راپور در لندن مستقيما ً تبصره نکرد که بقول از منابع عراقي گفته است ايالات متحده و مامورين عراقي ، با گروه هاي شورشي ، منجمله با گروهاي که حملات انتحاري کرده و همچنان بشمول گروهي که يک حمله بر يک پايگاه امريکائي نموده است ، داخل صحبت و مذاکره بوده است.

رمسفلد همچنان سعي کرد از اظهارات وسيعاً انتقاد شده ريچرد چيني ، معاون رئيس جمهور بش دفاع کند که شورشيان عراق در آخرين مراحل هستي شان قراردارند . رمسفلد گفت تعداد حملات کم شده و اما اعتراف کرد که شورشيان تعداد بسيار زيادتر عراقي ها را مي کشند .

XS
SM
MD
LG