لینک های دسترسی

انفجار در يک معدن ذغال در اکراين


مقامات اکراين ميگويند انفجار در يک معدن ذعال اکراين ۵ عدنکار را هلاک و سه تن ديگر شانرا زخمي ساخته است.

مامورين وزارت رسيدگي به حالات اضطرار اوکراين ميگويند انفجار گاز ميتاين امروز يکشنبه در ۵۵۰ متري عمق زمين در معدن ليسنايا واقع در غرب کشور رخ داد.

اوکراين يکي از کشور هائي است که داراي خطرناکترين معادن ذغال جهان است و تحت معيار و موازين ضعيف امنيتي کار کرده و از تجهيزات کهن و غير مرسوم استفاده مي کند . بسياري از معادن مورداستفاده اوکراين کهنه بوده و به سالهاي ۱۸۰۰ مي رسد .

XS
SM
MD
LG