لینک های دسترسی

Breaking News

از اثر آب خيزي درياهاي هند که از هماليا سرچشمه ميگيرد، هزاران نفر گير مانده اند


مقامات در شمال هند ميگويند هزاران نفر وقتي گير ماندند که درياهائي که از هماليا سرچشمه ميگيرد لبريز شده و راه ها، پل ها و ده ها خانه را تخريب کرد. مامورين در ايالت هماچل پرديش ميگويند آب هاي خروشان درياي ستلج دسترسي را به مناطق وسيعي در شرق آن ايالت ناممکن ساخته است. تا بحال از تلفات و جراحاتي گزارش داده نشده است. اين سيلابها از آب خيزي آني درياي پريچو، يکي از معاونين درياي ستلج ناشي گرديد. درياي پريچو بروز يکشنبه بعد ازان لبريز شد که سطح آب در يک جهيل در تبت بطور خطرناکي بلند رفت. همچنان بروز يکشنبه مقامات ايالتي بيش از ۴۵۰۰ نفر را از مناطقي که ارتفاع کم دارد منتقل ساختند. عساکر اردوي هند عمليات نجات را سازمان ميدهند و هليکوپترهاي قواي هوائي بحالت آماده باش قرار دارد.

XS
SM
MD
LG