لینک های دسترسی

Breaking News

به تعقيب حملۀ دزدان در شمال شرق کينيا و قتل بيشتر از ۷۰ نفر مردم از منطقه فرار ميکنند


مردم کينيا از منطقۀ مرسبيت کينيا که در هفتۀ جاري حملات دزدان و رهزنان مسلح و حملات تلافي جويانه درانجا حد اقل ۷۱ نفر را هلاک ساخت، فرار ميکنند. قواي امنيتي دزدان را که گاو، بز و شتر را بسرقت بردند، تعقيب ميکند. گمان ميرود آنها اعضاي فرقۀ نژادي بورانا باشند و پوليس سؤ ظن دارد که حملات شان را از اتيوپيا براه انداخته اند. از روز سه شنبه باينطرف از حملات تلافي جويانه در داخل و اطراف قريۀ شمال شرقي تربي گزارش داده شده است. درانجا بروز سه شنبه صدها مرد مسلح يک مکتب ابتدائيه را محاصره کرده و بر خانه هاي اطراف آن آتش گشودند و بر اطفالي که بسوي مکتب ميرفتند نيز شليک کردند. اکثريت قربانيان آن حمله را اعضاي قبيلۀ گبره تشکيل ميداد. در بين قربانيان ۲۲ طفل شامل بود. مواي کيباکي، رئيس جمهور کينيا حملات را محکوم کرده و خواستار آرامش شده است.

XS
SM
MD
LG