لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح رهبران قبايلي طرفدار حکومت را در پاکستان کشتند


افراد مسلح ناشناس طي حملاتي عليۀ رهبران قبايلي طرفدار عمليات اردوي پاکستان عليۀ شورشيان مربوط به القاعده، نه نفر را در يک منطقۀ نزديک سرحد افغانستان بقتل رسانيده اند. مامورين ميگويند حمله کنندگان ملک ميرزا علم خان را همراه با برادر و دو برادرزاده اش در نزديک شهر وانه در وزيرستان جنوبي بقتل رسانيده اند. همچنان در وزيرستان جنوبي، افراد مسلح بروز جمعه ملک خاندان، يک ريش سفيد ديگر طرفدار حکومت را همراه با پسر و يک همراهش طي حمله اي بر موتر شان کشتند. يک روز قبل تندروان مظنون همدست طالبان تاج محمد يک ريش سفيد ديگر طرفدار حکومت را بضرب گلوله بقتل رسانيدند. طبق گزارش يک تعداد زياد تندروان مربوط به القاعده در منطقۀ صعب العبور وزيرستان در مجاورت افغانستان پنهان شده اند. اردوي پاکستان بيش از ۷۰ هزار عسکر را بمنظور تعقيب و دستگيري آنها و پشتيبانان شان در منطقه مستقر ساخته است.

XS
SM
MD
LG