لینک های دسترسی

Breaking News

وسايل نشراتي برتانيه و مقامات ايتاليه ميگويند همۀ مظنونين بم گزاري ناکام لندن دستگير شده اند


وسايل نشراتي برتانيه گزارش ميدهد که همۀ چهار مظنون بم گزاري ناکام تاريخ ۲۱ جولاي در ترانزيت لندن، به تعقيب عمليات عمدۀ ضد دهشت افگني در لندن و روم دستگير شدند. جيوسيپي پيزانو، وزير داخلۀ ايتاليه امروز گفت پوليس در روم يکي از مظنونين حملات ناکام را که طي آن بم هائي در سه ايستگاۀ قطار آهن زيرزميني و يک بس شهري منفجر شده بود، دستگير کرده است. او اين شخص را عثمان حسين معرفي کرد که صومالي الاصل و تبعۀ برتانيه ميباشد. در لندن يک نطاق پوليس برين گزارش هاي تلويزيون برتانيه از تبصره خودداري کرد که مقامات دو مظنون واقعۀ ۲۱ جولاي را توقيف کرد. اما او گفت که در يک عمليات عمدۀ ضد دهشت افگني با رابطه بحملۀ ناکام ۲۱ جولاي بر ترانزيت لندن، سه نفر را در دو ساحۀ مسکوني در غرب لندن توقيف کرده است. پوليس همچنان گفت طي يک عمليات جداگانه دو زن را در يک ايستگاۀ قطار آهن زيرزميني توقيف کرده است. يک نطاق نگفت که آيا اين توقيف ها با رابطه به واقعات ۲۱ جولاي بوده است يانه. ياسين حسن عمر، يکي از مظنونين قبلاً دستگير شده و نه نفر ديگر بروز پنجشنبه منحيث بخشي از تحقيقات توقيف گرديدند. يک سلسله بم گزاري هاي جداگانه بتاريخ هفتم جون در لندن باعث قتل ۵۲ نفر و چهار بم گزار گرديد.

XS
SM
MD
LG